nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.01.2015 Alleen vaccinatie kan terugkeer blauwtong verijdelen

Uitbraken van het blauwtongvirus in Roemenië, Bulgarije en Griekenland hebben het Voedselagentschap (FAVV), de dierenartsen en de veehouders in ons land aangezet tot verhoogde waakzaamheid. Vanwege het dreigende gevaar – België is sedert 2012 vrij van blauwtong – werd het wetenschappelijk comité van het FAVV met spoed om advies gevraagd. In dat advies worden de migratie van geïnfecteerde muggen en de handel in herkauwers als grootste risicofactoren aangemerkt. De kans is reëel dat blauwtong eind 2015 of in de loop van 2016 zal opduiken in België of toch minstens in onze buurlanden. Een algemene vaccinatiecampagne bij schapen, geiten en runderen zal soelaas moeten bieden.

Het is bijna niet te vermijden dat blauwtong, het serotype 4 dat opdook in Zuid-Oost-Europa, zich verder zal verspreiden. De meest waarschijnlijke verspreidingswijze is de natuurlijke migratie van de muggetjes die drager zijn van het virus. Ook de intracommunautaire handel in herkauwers is een risicofactor.

De passieve en actieve surveillance, zoals die momenteel georganiseerd wordt in België, voldoet volgens het wetenschappelijk comité. Wel wordt er aangeraden om ook veebedrijven die in de buurt van belangrijke introductieplaatsen (bv. luchthavens, havens en snelwegen) liggen op te nemen in de staalname en serologische analyse op 450 willekeurig geselecteerde veebedrijven. Bovendien zouden de bedrijven die risicovol zijn door hun ligging niet enkel tijdens de wintermaanden maar ook de rest van het jaar gecontroleerd moeten worden.

Wat de passieve surveillance betreft, heeft het FAVV er een goed oog in dat een eventuele uitbraak in België niet lang onopgemerkt kan blijven. Wanneer blauwtong opduikt in de buurlanden lijkt een informatiecampagne voor veehouders en dierenartsen wel op zijn plaats.

Uit de vorige uitbraak van blauwtong in ons land (2006-2010) heeft men geleerd dat vaccinatie een bijzonder effectieve maatregel is om een uitbraak te voorkomen en te bestrijden. Daarom adviseren de wetenschappers van het FAVV een algemene vaccinatiecampagne bij schapen, geiten en runderen van zodra er een uitbraak van blauwtong gemeld wordt binnen een zone van 700 kilometer rond Brussel. Er moet een voldoende hoge vaccinatiegraad bereikt worden om een eventuele verspreiding binnen België te voorkomen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via