nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.07.2018 AMCRA adviseert over het gebruik van colistine

Colistine wordt door de Werelgezondheidsorganisatie gezien als een heel belangrijk antibioticum voor de volksgezondheid. Hierdoor staat het gebruik ervan in de diergeneeskunde onder druk. Voor alle EU-lidstaten gelden aanbevelingen om het gebruik te beperken. In België werd er in 2016 iets meer dan 2 mg polymyxines, waartoe colistine behoort, ingezet per kilo biomassa in de veehouderij. Dat is een halvering sinds 2011, maar extra maatregelen blijven nodig. Kenniscentrum AMCRA adviseert een aanpak die preventieve behandelingen van diergroepen schrapt en een benchmarking voorschrijft.

In de diergeneeskunde wordt het antibioticum colistine vooral gebruikt tegen diarree bij jonge biggen. Ook in de vleeskalveren- en pluimveesector wordt colistine ingezet. Het Europees comité diergeneesmiddelen beveelt gematigde gebruikers zoals de Belgische veehouderij aan om het gebruik te beperken tot maximaal 1 mg per kilo biomassa. In 2016 bedroeg het nog 2,06 mg.

De aandacht moet volgens AMCRA, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie, vooral gericht worden op de preventie van maagdarminfecties bij biggen en alternatieven voor het gebruik van antibiotica. Preventieve behandelingen van groepen dieren worden ontraden. Veehouders met een hoog gebruik en dierenartsen met een hoog voorschrijfgedrag moeten geïdentificeerd worden zodat hun aanpak verbetert.

De werkgroep binnen AMCRA acht het niet nodig om antibiotica zoals colistine van het type polymixines de kleurcode rood te geven. Rood wil zeggen dat deze antibiotica beter voor de humane geneeskunde voorbehouden worden.

Meer info: AMCRA

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via