nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2019 Andriukaitis begrijpt weerstand tegen gentechniek niet

Een jaar geleden besliste het Europees Hof van Justitie dat genetische wijzigingen aangebracht met behulp van CRISPR-technologie onder de strenge ggo-wetgeving vallen. Tijdens een bijeenkomst in Wageningen liet Europees commissaris Vytenis Andriukaitis blijken dat hij de weerstand tegen nieuwe gentechnieken moeilijk kan begrijpen. “Voordat Roemenië in 2007 toetrad tot de EU werd daar ggo-soja geteeld en geëxporteerd naar de EU. Na de toetreding mocht het niet meer worden geteeld. Dat is niet uit te leggen”, citeert Boerderij de EU-commissaris.

Over de uitspraak van het Europees Hof omtrent nieuwe gentechnieken die ingezet worden in de geneeskunde en bij de veredeling van landbouwgewassen zei commissaris Andriukaitis in Wageningen: “Het Hof volgde een louter juridische benadering. Maar er is wetenschappelijk ook wat over te zeggen. Daarom heeft de Europese Commissie wetenschappelijke instituten gevraagd hun bevindingen met nieuwe gentechnieken aan ons te melden. Ook heeft de Commissie voedselautoriteit EFSA gevraagd deze nieuwe gentechnieken te beoordelen. En we hebben de input gevraagd van een commissie van deskundigen wat betreft de ethische aspecten.”

Persoonlijk kan Andriukaitis de weerstand tegen nieuwe ggo-technieken moeilijk begrijpen: “Autoverkeer, vliegen, alcohol, tabak en zelfs aanvallen door dieren vergen vele mensenlevens per jaar. Er is nog nooit iemand gestorven aan het eten van ggo-voedsel.” De EU-commissaris ging volgens Boerderij niet zo ver dat hij de huidige ggo-wetgeving wil aanpassen. “Daar mag mijn opvolger zich over buigen. Maar ik constateer wel dat de EU moet blijven investeren in nieuwe technieken, op wat voor terrein dan ook. Anders verdwijnt op termijn de deskundigheid daarover uit de EU. Daarom moeten we een open debat voeren over nieuwe gentechnieken. Ook wetenschappers moeten zich met dat debat bemoeien.”

Andriukaitis sprak op een bijeenkomst in Wageningen over CRISPR-Cas. Met die veredelingstechniek werd reeds tarwe gemaakt die geen glutenintolerantie veroorzaakt en een aardappelras dat bij frituren geen acrylamide produceert. Behalve op de voordelen voor landbouw wees de commissaris ook op de vooruitgang die de geneeskunde met de techniek kan boeken.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jennifer Jacquemart - European Union

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via