nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.11.2016 "Antibioticaresistentie grensoverschrijdend aanpakken"

In Vlaanderen en Nederland gaan de gezondheidssector en de veehouderij samenwerken om de strijd aan te binden met antibioticaresistentie. “Grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk aangezien de verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers niet stopt bij de landsgrenzen. Bovendien kenmerkt het grensgebied Vlaanderen-Nederland zich door een grensoverschrijdend zorggebruik en een intensieve veehouderij”, klinkt het. Het project kan rekenen op Europese financiering via Interreg en EFRO.

In 2014 riep de Wereldgezondheidsorganisatie antibioticaresistentie uit tot één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Zonder aanvullende maatregelen wordt voorspeld dat in 2050 meer mensen door antibioticaresistente ziekteverwerkkers overlijden dan door kanker. “En ondanks de toenemende resistentie zijn op korte termijn echter geen nieuwe antibiotica op de markt te verwachten”, zo motiveren de initiatiefnemers hun onderzoek.

Daarom beslisten 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven de handen in elkaar te slaan voor het ‘i-4-1-Health’ project. Bedoeling is om medewerkers in de zorg, publieke gezondheidssectoren en de veehouderij te sensibiliseren en innovatieve tools te ontwikkelen om infectieziekten te voorkomen en antibioticaresistentie te beheersen en bestrijden. “Samenwerking tussen verschillende disciplines zoals bio(techno)logische wetenschapen, humane en veterinaire geneeskunde, nano- en microtechnologie en agrofood is daarbij belangrijk”, zegt projectverantwoordelijke Jan Kluytmans.

Twee concrete tools moeten daarbij verwezenlijkt worden. Enerzijds worden dankzij de ontwikkeling van een digitaal meetinstrument infectierisico’s op een objectieve en uniforme wijze in kaart gebracht. Anderzijds is inzicht nodig in wie er waar, wanneer en waarom ziek wordt en op welke manier onderliggende ziekteverwekkers zich verspreiden. Daarvoor zal een ‘track-and-trace’ systeem ontwikkeld en gevalideerd worden in proeftuinen van zorg, publieke gezondheid en veehouderijen. Een complete a-tot-z procedure - van monsteropname tot interpretatie van de verzamelde data - wordt daarbij uitgewerkt zodat besmettingsroutes van antibioticaresistente ziekteverwekkers vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden.

Het project krijgt financiering van het EU-programma Interreg Vlaanderen-Nederland, goed voor in totaal 8,5 miljoen euro. Daarvan komt 3,6 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via