nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.11.2019 Arla Foods lanceert klimaatcheck voor melkveebedrijven

De Europese zuivelcoöperatie Arla Foods gaat samen met zijn leden de strijd aan tegen de klimaatopwarming. Met het klimaatcheckprogramma wil de coöperatie 30 procent minder CO2 produceren tegen 2030. Het moet een mijlpaal worden op weg naar volledige klimaatneutraliteit tegen 2050.  
Arla Foods lanceert vanaf januari 2020 een klimaatcheckprogramma voor zijn 9.900 melkveehouders in zeven Europese landen, waarvan 667 in België, 1.750 in Duitsland, 200 in Luxemburg en 70 in Nederland. De coöperatie mikt daarmee op een jaarlijkse reductie van 3% van de CO2-uitstoot.
 
Daarnaast wordt werk gemaakt van digitale datasets met klimaatgegevens van de zuivelindustrie, waarmee de bedrijven hun klimaatbalans continu kunnen verbeteren. De boerderijen spelen daarbij een belangrijke rol, omdat een groot deel van de totale uitstoot in de waardeketen van zuivelproducten van de melkveehouderijen afkomstig is. Met de gegevens uit de datasets kunnen de eigen activiteiten verbeterd worden, onder meer door benchmarking. Ze zullen ook beschikbaar zijn voor de wetenschap. “De gegevens zullen worden gebruikt om in samenwerking met de landbouwsector en onderzoeksinstellingen meer kennis te vergaren om op wetenschap gebaseerde oplossingen te vinden”, zegt Jan Toft Nørgaard, voorzitter van Arla. “Dit is essentieel om te beslissen welke actie moet worden ondernomen in de strijd tegen klimaatverandering”.
 
De melkveehouders van Arla behoren vandaag al tot de meest klimaatvriendelijke ter wereld. Sinds 1990 hebben ze hun uitstoot al met 24 procent per kilogram melk verminderd. “Maar we zien ook dat dit niet genoeg is. Zoals elke andere industrie moeten wij nog meer doen en ook sneller actie ondernemen”, aldus Nørgaard.
 
In de eerste stap van de klimaatcheck leggen melkveehouders hun individuele bedrijfsgegevens vast op een digitaal platform: de kuddegrootte, de geproduceerde melkopbrengst, de voederconsumptie en -productie, het energie- en brandstofverbruik en het genereren van hernieuwbare energie. Dit geeft de melkveehouder een duidelijk beeld van zijn totale CO2- uitstoot per liter geproduceerde melk. In een tweede stap worden de gegevens gecontroleerd door een externe adviseur, die verbeteringen voorstelt en specifieke maatregelen ontwikkelt, zoals een gewijzigde voedersamenstelling, waardoor de de koeien minder gassen uitscheiden en de implementatie van een biogasinstallatie om het gebruik van mest te optimaliseren. Arla geeft boeren, die zich bij het vrijwillige programma aansluiten, een extra vergoeding van één eurocent per kilogram melk.
 
Naast de CO2-reductiemaatregelen op de boerderijen, neemt Arla tal van initiatieven in de hele waardeketen, van productie via logistiek tot distributie, om nog klimaatvriendelijkere producten te produceren. Tegen het einde van dit jaar zal het bedrijf bijvoorbeeld 600 miljoen verpakkingen voor verse melk in heel Europa overschakelen naar hernieuwbare materialen en zorgt ervoor dat 560 miljoen bekers voor producten zoals yoghurt en room recycleerbaar worden. Deze maatregelen moeten leiden tot een besparing van in totaal 7.330 ton CO2-emissies.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via