nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2016 Arla stuurt melkveehouders richting ggo-vrij voeder

Arla, een zuivelcoöperatie met Deense roots, wil zijn leveranciers er toe bewegen om alleen ggo-vrij voeder te gebruiken. In de praktijk gaat het om de soja in het krachtvoeder die vrijwel altijd genetisch gemodificeerd is, behalve bij biologisch krachtvoeder. Arla wil hiermee naar eigen zeggen geen standpunt tegen ggo’s innemen, wel inspelen op een marktopportuniteit die moet toelaten om één eurocent meer te betalen voor de melk. Van een meerprijs kan je moeilijk spreken, het gaat veeleer om een vergoeding voor ggo-vrij krachtvoeder dat duurder is.

In Duitsland dringen supermarkten er steeds harder op aan dat zuivelproducten afkomstig zouden zijn van koeien die geen genetisch gemodificeerd voeder kregen. Arla, een zuivelcoöperatie met leden in onder meer Denemarken, Zweden en Duitsland, lijkt daar niet zwaar aan te tillen. Het bedrijf spreekt van een marktopportuniteit waarop het wil inspelen omdat “de trend”, de aversie voor ggo’s dus, waarschijnlijk zal overwaaien naar andere afzetmarkten.

Arla ziet bij retail en consument bereidheid om meer te betalen voor ggo-vrije melk. Zelf gebruikt het die term nooit en wel om volgende reden: “Soja vertegenwoordigt 0 tot maximum 10 procent in het voederrantsoen van een koe. Al deze soja is gecertificeerd en de melk is per definitie ggo-vrij want de ggo-soja kan je niet detecteren in de melk.” Melkveehouders wordt een premie in het vooruitzicht gesteld van 1 eurocent per kilo melk. In de wetenschap dat ggo-vrij krachtvoeder duurder is, gaat het in feite om een compensatie van een hogere kostprijs.

Arla heeft van alle zuivelverwerkers de grootste aanvoer biologische melk, die sowieso ggo-vrij is. Doordat in Zweden ook gangbare melkveehouders ggo-vrij krachtvoeder gebruiken, voldoet reeds één vijfde van alle melk bij Arla aan de wensen van supermarkten met een afkeer voor ggo’s. Toch acht Arla het nodig om meer melkveehouders tot omschakelen aan te zetten. Op een volume van naar schatting 1 miljard kilo ggo-vrije melk zal de komende 12 maanden een eurocent extra betaald worden.

Over de praktische kant van de zaak kan Arla nog niet veel kwijt. Het onderzoekt nog (logistieke) uitdagingen en de manier waarop de gescheiden productie van ggo-vrije en andere melk georganiseerd kan worden. Dat het een uitdaging wordt, is het minste wat je kan zeggen. Voor de melkveehouders wordt de zoektocht naar ggo-vrij krachtvoeder wellicht een lastige want de mengvoederindustrie heeft het aankoopcriterium ggo-vrij jaren geleden al losgelaten omdat de bevoorrading vanuit Zuid-Amerika anders in het gedrang zou komen. Voor Arla wordt het een kwestie van niet te veel inboeten op efficiëntie gelet op de gescheiden melkophaling en gescheiden productielijnen die nodig zijn.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via