nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.05.2019 Audit naar bijdrage biodiversiteit door landbouw

De Europese Rekenkamer verricht een controle om na te gaan of het landbouwbeleid van de EU bijdraagt tot de instandhouding en vergroting van biodiversiteit. De controleurs zullen met name de opzet van de EU-biodiversiteitsstrategie en de toepassing hiervan in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onderzoeken. “Zij zullen ook de uitvoering, monitoring en evaluatie van EU-financiering voor biodiversiteit in de landbouw beoordelen”, licht Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle, toe.

“De biodiversiteit in de Europese Unie neemt voortdurend af, vooral als gevolg van landbouwactiviteiten”, stelt de Europese Rekenkamer. In 2011 stelde de EU haar huidige biodiversiteitsstrategie vast, die tot doel heeft het verlies van biodiversiteit tegen 2020 te helpen stopzetten. Eén van de voornaamste streefdoelen is het verhogen van de bijdrage van de landbouw tot het ten minste in stand houden van hetzelfde niveau van biodiversiteit. Volgens ramingen van de Europese Commissie is voor de periode 2014-2020 ongeveer 85 miljard euro uitgetrokken voor de aanpak van het verlies van biodiversiteit. De EU-steun voor biodiversiteit in agrarische gebieden is voornamelijk afkomstig uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Tijdens de audit van de Europese Rekenkamer zal de bijdrage van het landbouwbeleid van de EU in de periode 2014-2020 aan het in stand houden en vergroten van biodiversiteit tegen 2020 worden beoordeeld. De controleurs onderzoeken verschillende zaken: of de EU-biodiversiteitsstrategie en het GLB-rechtskader goed waren opgezet; of de Commissie en de lidstaten de bijdrage van de landbouw aan biodiversiteit hebben verbeterd en of de Commissie relevante, betrouwbare en actuele informatie en gegevens gebruikte voor het monitoren en evalueren van de biodiversiteit in agrarische gebieden. Voor de controle zullen bezoeken worden afgelegd aan vijf lidstaten: Duitsland, Ierland, Polen, Cyprus en Roemenië.

“Wereldwijd wordt een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, zo wordt in een recent internationaal verslag gewaarschuwd”, reageert aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. In de EU is landbouw de grootste oorzaak van het verlies van biodiversiteit. Onze controle zal bepalen in welke mate de EU-politiek heeft geholpen bij het tegengaan en zelfs terugdraaien van deze situatie.” Het controleverslag zal naar verwachting midden 2020 worden gepubliceerd.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via