nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.12.2018 Audits FAVV: vragen bij kwaliteit externe dierenartsen

De ministerraad heeft inzage gekregen in de twee audits van het Voedselagentschap, door voogdijminister Denis Ducarme in het voorjaar besteld na de fraude bij slachthuis Veviba. De audits, uitgevoerd door de Federale Interne Auditdienst (FIA), “bevestigen dat het FAVV zijn missie goed uitoefent, maar dat neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn”, aldus Ducarme in De Standaard, dat eveneens de audits kon inkijken. Er worden onder meer vragen gesteld bij de kwaliteit van het werk van de externe dierenartsen, een kleine 600 mensen.

“De FIA heeft tijdens de audit signalen op het terrein opgevangen dat de kwaliteit van het werk van de externe dierenartsen in een aantal gevallen sterk in twijfel wordt getrokken”, citeert De Standaard uit de audits. Op basis van interviews op verschillende niveaus van het FAVV besluit de FIA dat “het risico dat de externe dierenartsen inbreuken zouden plegen op het onaangekondigde karakter van de inspectiemissies, als zeer reëel wordt ingeschat, maar moeilijk aantoonbaar is.”

Volgens De Standaard zijn de audits mild positief over het FAVV en wordt erkend dat het agentschap doet wat het moet doen. Ze schetsen echter wel een beeld van een weinig dynamische organisatie met een 'silocultuur', die moeite heeft met crisismanagement en te veel op kwantiteit werkt en te weinig op kwaliteit. Het FAVV zou onder andere meer “risicogericht” moeten controleren, door bijvoorbeeld bij een hercontrole in een slachthuis meer te focussen op wat er tijdens de vorige controle fout liep.

Over de contacten met gerecht en justitie zeggen de audits dat er geen overeenkomst bestaat met het gerechtelijk apparaat die de samenwerking regelt in geval van een dossieroverdracht, en er ook geen afspraken zijn met de federale en lokale politie bij fraudeonderzoeken. In het veiligheidsplan van het gerecht en de politie is voedselveiligheid volgens de FIA “geen prioriteit”, wat “leidt tot vertragingen in dossiers”. Hier zou deels een verklaring liggen voor wat er is misgelopen bij de fraudezaak rond Veviba. De audits bevestigen tevens dat het FAVV moeizaam communiceert, zeker bij een crisis, dat de communicatie naar het publiek te beperkt en te weinig proactief is en dat het FAVV moeite heeft met “het capteren van crisissignalen”.

Nog volgens De Standaard vindt de top van het FAVV de opmerkingen over de silostructuur onterecht en zegt ze dat er “al adequate beslissingen en doorstromingsstructuren zijn”. Het management vindt ook dat de controles al risicogedreven zijn, en het capteren van crisissignalen wordt “de Heilige Graal die nog geen enkele voedselveiligheidsautoriteit heeft gevonden” genoemd. De audits worden later besproken in de commissie Volksgezondheid van het federale parlement.

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via