nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2014 Bayer test duurzame landbouw in praktijk op ForwardFarm

Bayer Cropscience, een mondiale toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, steekt verrassend veel energie in visievorming rond landbouw. Dat bleek donderdag tijdens een panelgesprek over duurzame landbouw, waarover later meer, en de voorstelling van Bayer ForwardFarming op het akkerbouw- en fruitteeltbedrijf Hof ten Bosch in Huldenberg. Daar zaait Bayer vandaag de kiemen voor de landbouwoplossingen van morgen. Samen met de bedrijfsleiders worden een aantal innoverende concepten uitgetest rond onder andere biodiversiteit, bescherming van het oppervlaktewater, erosiebestrijding en een optimale toepassing van gewasbescherming met nieuwe technologieën.

Bij Bayer geloven ze dat duurzame landbouw – kort omschreven als ‘meer met minder’ – het antwoord is op de uitdagingen waar de moderne landbouw voor staat. Een geïntegreerd concept voor duurzame landbouw zou de oplossing zijn om een hoge productiviteit te kunnen verzekeren op een milieuvriendelijke manier. Op het landbouwbedrijf van de familie Peeters in Huldenberg, Hof ten Bosch, wordt dat aan de praktijk getoetst. Hof ten Bosch is de eerste ‘Bayer ForwardFarm in ons land’, waarbij ForwardFarming staat voor het kennisplatform dat Bayer heeft opgezet om alle kennis over duurzame landbouw te verenigen en die te delen met de industrie, de landbouwers en de andere stakeholders.

Carsten Dauster, hoofd Bayer Cropscience Benelux, verklaarde dat innovatie voor zijn firma niet alleen over nieuwe producten gaat: “In samenwerking met en onder het kritisch oog van landbouwers brengen we nieuwe ideeën in de praktijk.” Het oog van Bayer viel op Hof ten Bosch omdat de familie Peeters bereid is om voorbij de conventionele oplossingen te kijken. Op 15 kilometer van Brussel telen Josse en Jan Peeters op 150 hectare aardappelen, tarwe, suikerbieten, en maïs maar ook appels en peren. Samen met Bayer testen zij op drie vlakken nieuwigheden uit: geïntegreerde gewasoplossingen (van hoogwaardige zaden tot chemische en biologische gewasbescherming), proactief stewardship in de vorm van garanties voor het veilig en efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en partnerschappen.

In de praktijk is erosie bijvoorbeeld een belangrijk probleem op de aardappelvelden in en rond Huldenberg. Het veroorzaakt opbrengstderving die steeds dreigt te verergeren aangezien vruchtbare grond spoelt afspoelt. Op het erf van de boerderij kon je donderdag een machine spotten die drempeltjes aanlegt tussen de aardappelruggen om op die manier het afstromend water tegen te houden. Bayer mat tijdens het teeltseizoen de afgespoelde hoeveelheid grond, water en gewasbeschermingsmiddelen. De micro-drempels bleken zo efficiënt dat het ondertussen de gangbare teeltpraktijk is op het bedrijf. Er werd op vlak van erosie en afspoeling meer dan 90 procent winst geboekt, wat onmiddellijk resulteerde in een hogere aardappelopbrengst. Belangrijk voor de waterkwaliteit is dat de drempeltjes niet alleen vermijden dat vruchtbare grond wegspoelt maar dat ze ook de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen op hun plaats houden.

Om het oppervlaktewater te beschermen, werd een zogenaamde fytobak geïnstalleerd. Hierin wordt het afvalwater opgevangen dat afkomstig is van het spuittoestel. De resten van gewasbeschermingsmiddelen die in het spoelwater zitten worden in de fytobak bacteriologisch afgebroken. In 2012 werden twee tractoren op de boerderij uitgerust met een GPS-systeem. Een jaar later werd GPS ingezet voor de uitvoering van 1.500 hectare spuitwerkzaamheden. De gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast met een nauwkeurigheid van twee (!) centimeter. Voor de diverse inputs (zaden, vloeibare meststoffen, gewasbescherming en brandstof) resulteerde dit in drie procent besparing. Zonder GPS zouden alle kleine overlappingen samen 44 hectare hebben bedragen. Op de boerderij zijn er nog andere toepassingen van precisielandbouw. Zo vertelt een geavanceerd weerstation de landbouwers wanneer de ziektedruk in hun gewassen toeneemt.

Om de biodiversiteit te stimuleren, werden er rond de boomgaarden en akkers bloemenstroken, gemengde hagen, bijenhotels en nestplaatsen voor vogels geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van een geïntegreerde gewasbescherming. Vanaf 2015 dienen landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland vijf procent van dat areaal in te richten als ecologisch aandachtsgebied. De familie Peeters gaf daar de voorbije jaren een eigen invulling aan. Samen met Bayer namen Josse en Jan de proef op de som door een ‘ecologische strook’ van vijf procent te voorzien waarop geen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

De bedrijfsleiders lijken zeer tevreden over de status van Hof ten Bosch als proefboerderij voor Bayer: "Op ons bedrijf streven we naar een evenwicht tussen het verhogen van de landbouwproductiviteit enerzijds en het beschermen van de biodiversiteit en het opnemen van onze verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap anderzijds. Sinds we deel uitmaken van het Bayer ForwardFarming-initiatief hebben we al kunnen profiteren van een brede waaier van innoverende oplossingen." Het is de ambitie van Bayer om het kennisplatform ForwardFarming, met zijn geïntegreerde gewasoplossingen, proactief stewardship en partnerschappen, ook in andere Europese landen te introduceren.

Lees hier een interview met de bedrijfsleiders van de eerste Belgische Bayer ForwardFarm.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via