nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.03.2019 BBL maakt verlanglijstje op voor nieuwe regeringen

Met 11 voorstellen wil Bond Beter Leefmilieu (BBL) de volgende regeringen aanzetten om de switch naar een beter milieu en veilig klimaat te realiseren. “Vandaag geven onze overheden bijna vijf miljard subsidies en fiscale voordelen aan klimaatvervuilende activiteiten. Dat geld kan beter gebruikt worden als hefboom voor de vergroening”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van BBL. In dat kader worden ook de landbouwsubsidies onder vuur genomen. “Er wordt 500 miljoen euro besteed om niet-rendabele, grootschalige productie en de veestapel in stand te houden”, klinkt het.

BBL formuleert 11 concrete beleidsvoorstellen voor het volgende Vlaamse en federale regeerakkoord. Die worden door de milieuorganisatie opgesplitst in betaalbare, haalbare en aantrekkelijke voorstellen. In de categorie betaalbaar stelt BBL voor om de woonbonus om te vormen tot een klimaatbonus voor energiezuinige woningen. Wie voor zonne-energie kiest, moet een goed rendement krijgen. Het aantal salariswagens moet worden afgebouwd en alle bedrijfswagens moeten emissievrij zijn voor 2025. Daarnaast moet er schoon Europees staal en cement gekocht worden. BBL stelt ook een groene taxshift voor waarbij fossiel duurder wordt en elektriciteit en circulaire diensten goedkoper.

Een zesde voorstel binnen de categorie ‘betaalbaar’ gaat over de landbouwsubsidies: die moeten hervormd worden en de consumptie van plantaardige voeding moet gestimuleerd worden. “Vandaag eet 89 procent van de Vlamingen meer vlees dan gezond is. Niet alleen onze sociale zekerheid, maar ook ons milieu kreunt onder deze vleeshonger”, stelt Laurens De Meyer van BBL. Volgens hem moet plantaardige voeding de logische keuze worden door ze makkelijk, lekker en overal beschikbaar te maken.

Om dat te bereiken, moet er ingezet worden op een breed voedingsbeleid. “Maatregelen rond voeding binnen de domeinen welzijn, omgeving, landbouw, dierenwelzijn, innovatie en ondernemen moeten op elkaar afgestemd worden. Dat moet resulteren in één duidelijke boodschap van de overheid over voeding: kies voor groenten en fruit, je lichaam en de wereld zullen je dankbaar zijn”, aldus De Meyer. In dat kader past ook de hervorming van VLAM. Dat orgaan maakt in de ogen van BBL te veel promotie voor vlees, terwijl plantaardige, lokale en seizoensgebonden voeding in de spotlight moet gezet worden.

Binnen het landbouwbeleid moet de focus eveneens verschuiven naar meer plantaardig. “Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) moet zijn steun focussen op landbouwers die de omslag maken naar duurzame, plantaardige productiemethodes”, luidt het. “Nieuwe ondernemers en de Vlaamse voedingsindustrie moeten een duwtje krijgen zodat ze mee kunnen sprinten in de kop van het wereldpeloton. Een meer plantaardig menu biedt ook kansen voor een economische boost en die moeten we grijpen. Van consumenten, bedrijven en de wetenschap verwachten we dat ze klaar zijn om deze transitie op een succesvolle manier vorm te geven.”

Op vlak van haalbare maatregelen worden drie prioriteiten naar voor geschoven. Zo moet groene verwarming betaalbaar worden gemaakt door slim te bouwen, bijvoorbeeld door meer te mikken op dichte woonkernen. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in de fiets, het openbaar vervoer en de binnenvaart. Daarnaast wil BBL dat de betonstop waargemaakt wordt en dat er meer ruimte wordt voorzien voor bos en natuur. In dat kader wil de milieuorganisatie meer lintbebouwing en kernverdichting. Ook achterpoortjes moeten gesloten worden. Zo moeten leegstaande hoeves voor landbouw blijven dienen in plaats van ze om te bouwen tot villa’s, kmo’s of zelfs appartementen.

Binnen de categorie aantrekkelijke maatregelen worden twee concrete beleidsvoorstellen gelanceerd. In de eerste plaats wil BBL dat er emissievrije grootsteden tegen 2030 worden gecreëerd. Dat moet zowel een einde maken aan het verkeerslawaai als aan de luchtvervuiling. Daarnaast is de organisatie ook voorstander van de invoering van statiegeld, gecombineerd met het inzetten op hoogwaardige recyclage en hergebruik van verpakkingen. “Aangezien sensibiliseringscampagnes rond zwerfvuil weinig impact blijken te hebben, moet statiegeld soelaas brengen. Als een leeg blikje geld opbrengt, gooit niemand het nog zomaar weg”, meent BBL.

De komende weken gaan de beleidsmedewerkers van Bond Beter Leefmilieu aan de slag om deze 11 prioriteiten te verspreiden via sociale media. Tegelijk wordt ook een oproep gelanceerd aan iedereen, van experts over ondernemers tot bezorgde burgers, om “minister voor de Toekomst” te worden en eigen voorstellen te delen. “Ons Ministerie voor de Toekomst zal als een megafoon optreden voor de beste ideeën en deze ook uitdragen bij de beleidsmakers. Dit is hét moment om de krachten te bundelen”, zegt beleidscoördinator Mathias Bienstman.

Meer informatie: 11 cruciale oplossingen voor milieu en klimaat

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via