nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.05.2019 Bedrijfsgeheim geen reden tot afschermen glyfosaatdata

De Europese autoriteit EFSA had twee maanden tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie omtrent de vrijgave van studies van bedrijven als Monsanto naar het omstreden herbicide glyfosaat. Het deed dat niet zodat de groene Europarlementsleden die de rechtszaak aanspanden, zich verheugen op de tientallen tot dusver geheime studies die ze zullen kunnen inkijken. “Dit is een belangrijke stap in de strijd voor meer transparantie”, reageert Europarlementslid Bart Staes (Groen) op de vaststelling dat het publieke belang bij Europese besluitvorming omtrent milieukwesties voorrang dient te krijgen op de afscherming van bedrijfsgeheimen.

Precies twee jaar geleden stapte Bart Staes samen met drie groene collega-parlementsleden naar het Europees Hof om volledige toegang te krijgen tot gegevens die gebruikt werden voor de analyse van de schadelijkheid van glyfosaat. Deze rechtszaak was geen aanval op EFSA, stelt Staes. “Het was wel een noodzakelijke stap om juridische en wettelijke klaarheid te scheppen over wat wel en wat niet als geheime, commerciële informatie beschouwd mag worden, zeker als het om milieukwesties en volksgezondheid gaat. Wij deden voor onze rechtsgang een beroep op de zogenaamde Aarhus Conventie, die bepleit dat milieu-informatie publiek moet zijn. Het Europees Hof stelt heel duidelijk dat het publieke belang moet primeren boven het private belang omdat het hier gaat om ‘emissies in het leefmilieu’.”

Als gevolg van de uitspraak van het Europees Hof dient EFSA tientallen studies naar glyfosaat aan de groene fractie in het Europees Parlement te bezorgen. Tot dusver waren die data niet, of toch niet volledig, beschikbaar gesteld omdat EFSA geen commercieel belangrijke informatie wou lekken. Sommige studies werden niet vrijgegeven en andere maar ten dele, omdat er auteursrechten op rusten van bedrijven. De tienduizenden pagina's informatie die eind 2016 overgemaakt werden aan de Europarlementsleden bevatten ruwe data. Wat de politici misten, was informatie over de methodologie en uiteraard ook de conclusies. De namen van experten en labo's hadden ze ook graag gekend om hun onafhankelijkheid van de industrie te kunnen inschatten.

Bart Staes kondigt aan dat de groene fractie de nieuwe informatie zal delen met onafhankelijke wetenschappers. De analyses ervan kunnen volgens hem van nut zijn in de volgende glyfosaat-processen van kankerpatiënten in de Verenigde Staten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Corporate Europe Observatory

Volg VILT ook via