nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.06.2017 "Beelden zijn door Animal Rights in scène gezet"

Broeierij Van De Vyvere, die in opspraak is gekomen nadat undercoverbeelden van Animal Rights waren verschenen over dierenleed bij ongeschikte kuikens, zegt dat het sorteren van kuikens "met respect voor het dierenwelzijn gebeurt" en betwist dan ook dat hen daarbij leed zou worden aangedaan. Volgens de Tieltse kippenkweker zijn de beelden misleidend en "met kwaadwillige bedoelingen" deels in scène gezet. Op het bedrijf zouden geen voor verkoop ongeschikte kuikens verdronken worden in een emmer zoals Animal Rights laat uitschijnen.

Op de beelden van Animal Rights is te zien hoe kuikens gekeurd worden wanneer ze uit het ei komen. Er wordt met de kuikens gegooid bij het uitsorteren van de exemplaren die ongeschikt worden geacht, omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn of afwijkingen vertonen. Volgens de dierenrechtenorganisatie doodt de broeierij deze kuikens niet op de voorgeschreven manier, maar wordt hun nek gebroken of worden ze verdronken in een emmer water of belanden ze levend in een afvalcontainer.

Volgens de Tieltse broeierij tonen de beelden enkel dat het geslacht van de kuikens wordt bepaald en dat ze dan volgens geslacht worden gesorteerd. "Het gebeurt evident dat er niet levensvatbare kuikens worden aangetroffen na het uitbroeden en deze worden uiteraard apart geplaatst om te worden vernietigd", luidt het in een mededeling. "Het beeld dat getoond werd met de kuikentjes in de emmer water is in scène gezet en alleszins geen praktijk binnen het bedrijf", klinkt het voorts. "Wij kunnen enkel maar aannemen dat de persoon die het bedrijf als werknemer is binnengedrongen, met kwaadwillige bedoelingen dit heeft opgezet. Wij distantiëren ons hiervan uitdrukkelijk."

Tot slot is ook het beeld waarbij niet of onvoldoende uitgegroeide kuikens te midden van eierschalen te zien zijn, misleidend. "Ook dit is geen praktijk binnen het bedrijf. Het kan wel gebeuren dat tussen de duizenden eieren een kuiken laattijdig uitkomt en niet mee werd geselecteerd bij de controle. Dat is in de natuur niet anders en kan dus niet vermeden worden." De broeierij betreurt dat ze op deze manier negatief in beeld wordt gebracht. "Dit is onaanvaardbaar. We houden ons alle rechten voor om klacht in te dienen tegen de verantwoordelijken en om de schade te verhalen."

De broeierij benadrukt daarnaast dat ze regelmatig wordt gecontroleerd, zowel aangekondigd als onaangekondigd, door het voedselagentschap FAVV en lastenboekbeheerder Belplume. "Tot op heden werden nooit onregelmatigheden vastgesteld." Ook de inspecteurs van dierenwelzijn die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts donderdag ter plekke had gestuurd, stootten niet op onregelmatigheden.

Bron: Belga

Volg VILT ook via