nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.12.2017 Begrotingscommissaris kritisch over het landbouwbudget

Zelfs als lidstaten hun bijdrage aan de Europese Unie verhogen, betekent dat geen vergroting van het landbouwbudget. Dat zegt Günther Oettinger, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor de begroting. Tijdens een conferentie in Brussel wees hij op de nieuwe taken voor de EU: grensbewaking, een gezamenlijke defensie, innovatie en onderzoek. “We moeten bezuinigen op landbouw, zonder dat er een kaalslag komt”, citeert Boerderij Oettinger. De kritische maatschappelijke vragen over het landbouwbeleid krijgen weerklank. “Kom met slimme antwoorden”, zo luidt de boodschap van de EU-commissaris aan de sector.

Met het Verenigd Koninkrijk valt de tweede grootste netto betaler aan de Europese begroting weg. De helft van de 14 miljard euro die verloren gaat, is volgens begrotingscommissaris Günther Oettinger op te vangen met een hogere bijdrage van de lidstaten. Eerder verklaarde ook Europees landbouwcommissaris Phil Hogan tijdens de ‘Agricultural Outlook’-conferentie in Brussel dat de bijdrage van de lidstaten best iets omhoog kan. Maar Oettinger maakte ook duidelijk dat deze centen niet beschikbaar komen voor landbouw, maar moeten dienen voor nieuwe prioriteiten.

De EU-commissaris constateert dat er volop discussie is over het Europees landbouwbeleid en dat het alleen maar overeind kan blijven als er goede antwoorden komen op de maatschappelijke vragen. “Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft veel tegenwind – wie dat niet erkent, zal de discussie verliezen”, zegt hij. Uit de maatschappijkritiek distilleerde Oettinger zeven vragen waarop hij een slim antwoord van de sector verlangt ter rechtvaardiging van het landbouwbudget. We sommen ze hieronder op.

Waarom moet je een economische sector helpen met directe inkomenssteun? Is het Europees landbouwbeleid niet te ingewikkeld en te bureaucratisch voor boeren die hun koeien willen melken en hun land willen bewerken, in plaats van formulieren invullen? Waarom moeten grote bedrijven nog een bedrag per hectare krijgen van de Europese Unie? Moet een bedrijf met meer dan 1.000 hectare, met 80 mensen in dienst, die volop investeert in grote machines nog hectaresteun krijgen? Waarom krijgt een sector steun, die via de wereldmarkt producten in ontwikkelingslanden afzet, waarmee de lokale producent van de markt wordt gedrukt? Waarom krijgt een sector geld, terwijl milieu, natuur en biodiversiteit onder druk staan? En, tot slot, is het dierenwelzijn in de veehouderij wel gegarandeerd?

Bron: |

Beeld: European Union

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via