nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.10.2018 Belbeef lanceert nieuwe standaard voor rundvlees

Op 1 oktober trad de nieuwe Belbeef-standaard in werking. Dat is de kwaliteitsstandaard die gebruikt wordt voor alle rundvlees van Belgische bodem dat via de retail verkocht wordt. Voortaan maakt de interprofessionele organisatie Belbeef verdoofd slachten verplicht voor al de gebruikers van de standaard. Nieuw is ook de duurzaamheidsmonitor waaraan vleesveebedrijven getoetst worden naar het voorbeeld van de monitoring op melkveebedrijven. Het stelt de sector in staat om bestaande inspanningen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering te inventariseren en te verifiëren. In de slachthuizen wordt het dierenwelzijn geborgd.

Met de nieuwe Belbeef-standaard wil de rundvleesketen een duidelijk signaal naar de consument sturen. “We willen concrete garanties bieden op vlak van dierenwelzijn, verdoofd slachten, traceerbaarheid en duurzaamheid”, zegt Nathalie De Greve van handelsfederatie Comeos. “Wie vandaag Belgisch rundvlees in de supermarkt koopt, is er zeker van dat het vlees van een dier komt dat verdoofd werd geslacht, van de allerbeste kwaliteit is en aan de hoogste standaarden voldoet.” Nagenoeg alle grootwarenhuisketens hanteren het lastenboek zodat Belgisch rundvlees dat in de winkelrekken van een supermarkt ligt in de regel voldoet aan de Belfbeef-standaard.

Het hernieuwde lastenboek is volgens veehoudster Christel Buyse, bestuursvoorzitter van Belbeef, ambitieuzer dan het oude. “De consument verdient zekerheden en we willen er dan ook alles aan doen om hier concrete initiatieven aan te koppelen en garanties te bieden.” Dat komt het best tot uiting in de duurzaamheidsmonitor. Die stelt de sector in staat om de initiatieven die vandaag al toegepast worden op de vleesveebedrijven te inventariseren en te verifiëren. De mosterd werd gehaald in de zuivelsector, waar duurzaamheidsmonitoring deel is gaan uitmaken van de Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM).

De duurzaamheidsmonitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven en is verdeeld over verschillende categorieën (dierengezondheid & dierenwelzijn, dierenvoeding, energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, bodem, water, sociaal en economie). De veehouders moeten de initiatieven die op hun bedrijf toegepast worden aanduiden, waarbij elk initiatief gevalideerd kan worden door één van de negen onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om de audits bij de veehouders uit te voeren. Voortaan zal de sector op regelmatige basis informatie uitbrengen over de evolutie in de inspanningen die de bedrijven leveren om op een duurzame manier vlees te produceren.

“Met deze duurzaamheidsmonitor vragen we de veehouder aan te tonen welke maatregelen hij reeds toepast, en bieden we daarnaast een reeks initiatieven aan die in overweging kunnen genomen worden om duurzamer te werken”, licht Roel Vaes van Boerenbond namens het Agrofront toe. Duurzaamheidsinitiatieven zijn bijvoorbeeld het regelmatig laten uitvoeren van een energiescan en het gebruiken van verschillende alternatieve waterbronnen. Elektriciteit verbruiken dat ten dele of volledig van eigen duurzame productie (zonnepanelen of windmolens) komt, het in stand houden van blijvend grasland of eigen of lokaal geteeld voeder gebruiken zijn nog enkele voorbeelden uit de lijst van 45 mogelijke initiatieven.

De duurzaamheidsmonitor voorziet ook invulling op sociaal en economisch vlak. Voorbeelden hier zijn onder andere het toepassen van een bedrijfseconomische boekhouding, het erkend zijn als kijk-, bezoek- of zorgboerderij of commercialisatie van de dieren via de korte keten door producten lokaal aan te bieden (in de hoevewinkel, buurtwinkel,…). Inzake dierenwelzijn herwerkte het lastenboek zijn eisenpakket op basis van criteria die in een convenant met de Vlaamse (Weyts) en Waalse (Di Antonio) minister van Dierenwelzijn werden vastgelegd. Specifiek voor de slachthuizen gaat het om het verplicht installeren van camera's op een aantal kritieke locaties, opwaardering van de functie van ‘animal welfare officer’ en bijkomende opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders.

Alle dieren die onder de Belbeef-standaard verkocht worden, zullen verdoofd geslacht worden. Op die manier geeft Belbeef invulling aan de verwachtingen van de consument om garanties te krijgen inzake dierenwelzijn. FEBEV-bestuurder Michael Gore vindt dat de consument zelf in de ‘driver seat’ zit: “Door te kiezen voor Belbeef-rundvlees, kiest hij naast een lekker product, ook voor een keten waar waarden essentieel zijn. De onafhankelijke controles garanderen dan ook dat alle eisen tot in de puntjes worden nagekeken.”

Binnen de hernieuwde standaard bouwt de sector voort op de traceerbaarheid van dieren en vlees binnen de keten. Zo werkte Belbeef meer controlemechanismen uit voor de gecertificeerde controle-instanties. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld massabalanscontroles (wat gaat er in en uit een slachthuis, nvdr.) op basis van steekproeven worden uitgevoerd. Zo kan Belbeef te allen tijde de consument garanties bieden over de herkomst van het vlees en de zogenaamde triple B (geboren, grootgebracht en verwerkt in België) hard maken.

Meer info: Belbeef
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jelle Goossens i.o.v. Rikolto

Volg VILT ook via