nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.07.2018 Belbeef verplicht verdoofd slachten

Belbeef, de interprofessionele organisatie die de schakels uit de rundvleesketen verenigt, heeft bekendgemaakt dat haar lastenboek verdoofd slachten voortaan verplicht voor gebruikers van de Belbeef-standaard. De sector wil zo structurele stappen nemen naar een hogere standaard voor meer dierenwelzijn en meer transparantie naar de slachtmethode. Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, komen dus niet langer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard. De nieuwe standaard treedt in werking op 1 oktober 2018.

Vorig jaar keurde het Vlaams parlement een historisch decreet goed dat onverdoofd slachten verbiedt vanaf 1 januari 2019. De leden van de raad van bestuur van Belbeef namen de beslissing om verdoofd slachten nu al als eis in te schrijven in het Belbeef-lastenboek, dat ingaat op 1 oktober van dit jaar. De overgangsperiode van drie maanden geeft de slachthuizen, veehouders en certificeringsinstellingen de mogelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan deze nieuwe versie van het lastenboek te voldoen.

"Met de invoering van onze hernieuwde standaard geeft de sector een zeer duidelijk signaal", zegt Christel Buyse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Belbeef. "Met ons hernieuwde lastenboek willen we de kwaliteitsstandaard op alle vlakken omhoogtrekken. Op die manier geven we de slagers, retailketens en hun klanten een zeer duidelijke garantie naar kwaliteit en dierenwelzijn. Belgisch rundvlees dat onder de Belbeef standaard verkocht wordt, staat voor de beste kwaliteit en met bewuste aandacht voor welzijn van het dier."

Bron: Belga

Volg VILT ook via