nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.10.2018 Beleidsontwikkeling wordt belangrijker binnen nieuw GLB

Het Vlaams Ruraal Netwerk sprak met de nieuwe secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, Patricia De Clercq, over het landbouwbeleid van de toekomst. Zij vindt het een goede zaak dat de Europese Commissie een grotere verantwoordelijkheid bij de lidstaten legt. Een strategisch actieplan uitwerken om de EU-doelstellingen uit het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te bereiken, vergt meer expertise van een landbouwadministratie dan door Europa voorgekauwde beleidsmaatregelen ten uitvoer leggen. “We zijn als administratie opgewassen tegen die taak”, verzekert de secretaris-generaal, “kijk maar naar ons plattelandsbeleid.”

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat aan de vooravond van een hervorming, en Vlaanderen zal nog meer dan in het verleden eigen accenten kunnen leggen bij de implementatie van de Europese krijtlijnen. Jonge landbouwers, samenwerking in de keten, de ganse economische pijler van het landbouwbeleid en de uitdagingen rond milieu en klimaat. Dat zijn enkele grote thema’s die Patricia De Clercq als secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij naar voren schuift voor het GLB van de toekomst. “De grotere verantwoordelijkheid die bij de lidstaten wordt gelegd, is belangrijk omdat elke lidstaat of regio andere knelpunten kent.”

Zelf een strategisch actieplan opstellen en de bijbehorende beleidsmaatregelen uitwerken, vergt andere expertise dan het uitvoeren en controleren van een beleid dat door Europa tot in detail uitgeschreven wordt. De Clercq maakt zich sterk dat de Vlaamse landbouwadministratie daarin bedreven is. “De eerste pijler van het Europees landbouwbeleid (inkomenssteun aan landbouw) is vooral een kwestie van uitvoeren en controleren, en in mindere mate van beleidskeuzes maken. Pijler twee laat wel ruimte voor het ontwikkelen van eigen beleid. In Vlaanderen zetten we al langer sterk in op die tweede pijler plattelandsontwikkeling”, legt de secretaris-generaal uit.

De uitdagingen waar Europa voor staat op vlak van milieu en klimaat geven mee vorm aan het landbouwbeleid voor de periode na 2020. Daarom rekent Patricia De Clercq behalve op de kennis aanwezig binnen het Departement Landbouw en Visserij ook op de expertise die in Vlaanderen aanwezig is, bijvoorbeeld bij landbouwonderzoeksinstituut ILVO waar het Expertisecentrum rond landbouw en klimaat gevestigd is. Ook andere entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen inhoudelijk bijdragen, “en natuurlijk zijn er de stakeholders die kunnen aangeven waar zij noden en opportuniteiten voor Vlaanderen zien binnen het nieuwe beleidskader.”

Lees het interview met Patricia De Clercq in de nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Bron: Vlaams Ruraal Netwerk / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via