nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 Belgapom en Boerenbond gaan WatchITgrow promoten

Belgapom en Boerenbond hebben de handen in elkaar geslagen met VITO om het platform WatchITgrow dat digitaal aardappelvelden opvolgt, verder uit te bouwen. Het ultieme doel van de applicatie is om landbouwers op perceelsniveau geautomatiseerd advies op maat aan te bieden. Om dat te kunnen bereiken, hebben de modellen van VITO nog heel wat extra data nodig die enkel landbouwers kunnen aanleveren. Boerenbond en Belgapom hebben zich nu geëngageerd om landbouwers te motiveren om gebruik te maken van WatchITgrow. Belgapom wil dit doen door aardappeltelers een financiële bonus te geven.

WatchITgrow is in 2014 gestart als een webplatform dat door middel van een combinatie van verschillende soorten data zoals satellietbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen de Belgische aardappelproductie beter wilde inschatten en duurzaam wilde verhogen. Maar nu wil VITO een stap verder gaan. “Door zo omvattend mogelijk alles in kaart te brengen wat er op en naast een veld gebeurt en deze data door middel van ‘big data analytics’ en ‘machine learning algoritmes’ te analyseren, kan op termijn geautomatiseerd advies afgeleverd worden aan individuele telers”, zegt Jürgen Decloedt, Business Developer Agriculture bij VITO.

Concreet houdt dat geautomatiseerde advies onder meer in dat boeren precies zullen weten wanneer te planten, wanneer te ploegen, welke variëteit het meest geschikt is, welke gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en welk type en hoeveel bemesting moet worden gebruikt. Maar de betrouwbaarheid van dit advies is sterk afhankelijk van de data waar vandaag enkel de landbouwer toegang tot heeft: de voorgeschiedenis van het perceel, de verschillende bewerkingen van het perceel voorafgaand en tijdens de teelt en het rendement op perceelsniveau.

VITO zal zich daarom nu eerst focussen op de verzameling van al deze teeltgerelateerde data in één centraal en onafhankelijk platform dat de data geanonimiseerd zal verwerken, met alle garanties voor data-privacy, data-security, en data-access. Om landbouwers aan te moedigen om die data te delen, bundelt VITO de krachten met Belgapom en Boerenbond. Beide organisaties hebben zich geëngageerd om het gebruik van de applicatie actief te gaan promoten naar de hele aardappelsector.

Daar bovenop willen de leden van Belgapom – de aardappelhandel en -verwerking – de aardappeltelers een extra incentive geven. Telers die hun teeltfiches digitaal aanleveren via WatchITgrow en die ook zo exact mogelijk het rendement per perceel aanleveren, zullen een financiële bonus per afnemer ontvangen van minimum 250 euro en maximum 750 euro. “Dit moet landbouwers stimuleren en belonen voor hun inspanningen”, zegt Romain Cools, secretaris van Belgapom.

Hij wijst er ook op dat de teler zeker mag zijn dat de aardappelverwerking geen toegang heeft tot deze gegevens. “Enkel VITO heeft als eigenaar toegang tot de naamloze databank. Alleen als de aardappelteler expliciet toestemming geeft, kan zijn afnemer ook toegang krijgen”, aldus Cools. “Komen tot een hogere rendement van de aardappelteelt op dezelfde oppervlakte en dat op een zo duurzame manier, is onze enige motivatie om mee te stappen in dit verhaal.”

In eerste instantie focust het WatchITgrow-project zich op de aardappel, een ook voor de export belangrijk product. Later moet één en ander uitgebreid worden naar andere gewassen, zoals bijvoorbeeld maïs en tarwe.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Robin Reynders

Volg VILT ook via