nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2016 België hinkt achterop voor klimaatdoelen 2020

Ondanks een lichte stijging vorig jaar blijft de Europese Unie op koers om haar doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen tegen 2020 te halen. Dat zegt het Europees milieuagentschap (EEA). In 2015 lag de uitstoot van broeikasgassen 22 procent lager dan in het referentiejaar 1990. België en vier andere lidstaten moeten wel bijkomende maatregelen nemen om hun nationale doelstellingen te halen.

De EU wil de uitstoot van schadelijke gassen tegen 2020 met een vijfde gedaald zien tegenover het niveau van 1990. Die doelstelling lijkt probleemloos gehaald te worden. Zowel in 2014 als in 2015 lag de uitstoot al meer dan 20 procent lager dan in 1990. De uitstoot nam vorig jaar wel lichtjes toe, met naar schatting 0,7 procent. Het jaar voordien was de uitstoot wel fors gedaald, wat toegeschreven wordt aan een uitzonderlijk warme winter. De uitstoot in de transportsector steeg dan weer voor het tweede jaar op rij.

In Vlaanderen is de energie-uitstoot vorig jaar in zowat alle sectoren gestegen. Van de 28 lidstaten zeggen er 23 dat ze de eigen doelstellingen voor 2020 zullen halen. België, Oostenrijk, Denemarken, Ierland en Luxemburg zullen bijkomende maatregelen moeten nemen om hun doelstellingen te halen. Voor alle lidstaten geldt dat de daling na 2020 minder sterk zal zijn. Op lange termijn is het rapport dus minder positief.

Tegen 2030 zou het uitstootniveau veertig procent lager moeten liggen, maar volgens de huidige projecties wordt er slechts een daling tussen de 26 en de 29 procent verwacht. "Om de ambitieuzere doelstellingen op de langere termijn, die voor 2030 en 2050, te halen, zullen er uitgebreidere veranderingen nodig zijn, net als een overgang naar een koolstofarme economie" aldus directeur van het EAA Hans Bruyninckx.

"België is niet op schema om de doelstelling tegen 2020 te halen, laat staan die van 2030”, zo reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. “En in 2015 werd in Vlaanderen zelfs flink méér broeikasgassen uitgestoten dan in 2014, dus het gaat zelfs de verkeerde richting uit. Het is duidelijk dat klimaatbeleid in Vlaanderen meer moet zijn dan het organiseren van een occasionele Vlaamse klimaattop.”

Lees hier het vooruitgangsrapport van de EEA. Gedetailleerde EEA-statistieken over de uitstoot van broeikasgassen in 2015 vind je hier

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via