nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.05.2015 België is weer de diepvriesgroentetopper uit jaren '80

Proeftuinnieuws, het vakblad voor de groenteteler, wijdt een themadossier aan diepvriesgroenten. Al jaren is ons land koploper in deze sector. Het Belgische aandeel in de Europese productie scoort nu zelfs hoger dan in de jaren '80, toen Europa maar uit 15 landen bestond. Na België zijn Frankrijk, Spanje en Polen op wereldschaal bekeken de belangrijkste producenten. Terwijl andere teeltgebieden vaak gespecialiseerd zijn in enkele teelten, de Polen bijvoorbeeld in wortelen en uien, omvat de Belgische productie een zeer ruim aanbod groenten. Twee derde, bijna 40.000 hectare, van de groenten die in ons land verwerkt worden, komen uit Belgische grond. Dat is meteen ook drie vierde van het totale groenteareaal in ons land.

De Belgische diepvriesgroentesector heeft zich de laatste decennia enorm ontwikkeld en concentreerde zich in de streek rond Roeselare. Ons land neemt bijna 30 procent van de Europese productie voor zijn rekening. In de jaren ’80 steeg het aandeel binnen het toenmalige Europa van 15 landen tot bijna 20 procent. “Die sterke positie hebben we kunnen opbouwen door met scherp geprijsde producten op de markt te komen. De gunstige ligging (klimaat, dicht bij de grootste verbruikers, …) en de knowhow zorgden ervoor dat dit aandeel verder steeg tot 30 procent”, schrijft Proeftuinnieuws. Door de uitbreiding van Europa en de productie in landen zoals Polen en Hongarije is het aandeel binnen het grote Europa daarna gedaald. In 2012 zijn de Belgische fabrikanten er in geslaagd om dat aandeel opnieuw te laten stijgen tot 28 procent.

Met meer dan 950.000 ton is België duidelijk de grootste producent van diepvriesgroenten. Andere belangrijke productiegebieden zijn Frankrijk, Spanje en Polen. Naast diepvriesgroenten is er ook een Belgische producent van groenten in conserven en glas, Noliko in Bree. Al die bedrijven samen verwerken bijna 40.000 hectare Belgische groenten. Ongeveer een derde van de oppervlakte verwerkte groenten wordt in het buitenland gezocht. De voornaamste teelten die uit het buitenland komen, zijn erwten (> 10.000 ha), bonen (> 5.000 ha) uit Frankrijk en wortelen (> 1.000 ha) uit Nederland. De belangrijkste teelten voor ons land zijn erwten, bonen, wortelen, spinazie, bloemkool en spruitkool.

Bernard Haspeslagh en Romain Cools, respectievelijk voorzitter en secretaris van sectorvereniging Vegebe, vertellen aan Proeftuinnieuws dat behoud van het marktaandeel momenteel de grootste uitdaging is. “De Belgen consumeren jaarlijks slechts een ‘muizendeel’ van de totale productie aan vriesverse groenten. We zijn bijgevolg sterk afhankelijk van export. Wanneer we zien dat in verschillende landen campagnes worden opgezet om producten ‘van eigen bodem’ te promoten boven buitenlandse producten, dan baart ons dat zorgen. Sommige retailers kunnen zwichten voor deze campagnes. Dat is duidelijk een bedreiging voor onze afzet. De Europese voorstellen inzake de herkomstvermelding op het etiket van verwerkte producten verergeren deze problematiek.”

Bron: Proeftuinnieuws

Volg VILT ook via