nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2019 "België moet schadelijke biobrandstoffen uitsluiten"

In het licht van de globale klimaatuitdaging moet België nu zijn verantwoordelijkheid nemen en schadelijke biobrandstoffen op basis van voedselgewassen uitsluiten. Dat zeggen de organisaties 11.11.11, Oxfam, FIAN (internationaal ontwikkelingsnetwerk), CETRI (de ontwikkelingsorganisatie Centre Tricontinental) en Inter-Environnement Wallonnie (de Waalse tegenhanger van Bond Beter Leefmilieu). "Het is onbegrijpelijk dat België dit schijnbeleid wil voortzetten", zegt Lien Vandamme van 11.11.11.

Biobrandstoffen op basis van voedselgewassen als palmolie, soja en koolzaad zijn volgens de ngo's slechter voor het klimaat dan fossiele brandstoffen, zetten druk op de voedselzekerheid en leiden vaak tot tropische ontbossing, verlies van biodiversiteit en schendingen van mensenrechten. Europa besliste daarom in 2018 dat de meest vervuilende biobrandstoffen afgebouwd zullen worden tegen 2030. Ook de Europese Commissie deed een voorstel over welke gewassen daaronder vallen omwille van hun ‘hoge indirecte impact op het gebruik van grond’ (ILUC).

“Het voorstel geeft een signaal dat biobrandstoffen op basis van palmolie problematisch zijn omwille van de grootschalige ontbossing die ermee gepaard gaat”, zeggen de ngo’s. “Zo geeft de Europese Commissie op het eerste gezicht gehoor aan de bezorgdheden van wetenschappers, middenveld en de 600.000 Europeanen die een petitie ondertekenden. Helaas bouwde ze onder druk van de palmolie-industrie ook enkele achterpoortjes in, bijvoorbeeld door palmolie geproduceerd op kleine plantages of 'ongebruikt' land wel toe te laten. In de praktijk bieden de voorgestelde criteria geen zekerheid dat problematische palmolie uitgesloten wordt.”

“Het is nu ook aan de individuele lidstaten om te handelen”, aldus de ngo’s. “Vanaf 2021 is er immers geen enkele verplichting meer van Europa om te blijven rijden op deze schadelijke biobrandstoffen.” In België worden nu onder meer soja en palmolie bijgemengd en bovendien mikt ons land er in zijn ontwerp van nationaal Energie- en Klimaatplan op om het volume biobrandstoffen in de mix te laten stijgen van 5,5 procent in 2017 tot 14 procent in 2030, waarvan 7 procent op basis van voedsel, het maximaal toegelaten niveau. "Het is hoog tijd dat ons land het klimaatprobleem vanuit een globale visie benadert”, zegt Lien Vandamme van 11.11.11. “Dat betekent dat deze schadelijke biobrandstoffen er uit moeten, beter nu dan morgen."

Bron: Belga

Volg VILT ook via