nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2018 "Belgische consument nooit blootgesteld aan fipronil"

Het FAVV is uitermate waakzaam voor het gebruik van verboden biociden in de pluimveesector, dat laat het Voedselagentschap zelf weten. “Sinds het fipronilincident van de zomer van 2017, heeft het Agentschap verscheidene actieplannen ingevoerd, specifiek op het niveau van alle legbedrijven, maar ook in de handel in eieren”, klinkt het. Alle monitoring in de hele periode na het fipronilincident toont aan dat de consument niet is blootgesteld aan verboden insecticiden uit de pluimveesector.

Na de fipronilcrisis in 2017 werden alle Belgische leghenbedrijven gecontroleerd. Tientallen van deze bedrijven werden gesloten en konden pas opnieuw starten nadat ze bewezen hadden dat hun eieren conform waren voor residuen van een reeks van antiparasitaire middelen, waaronder fipronil. “Deze legbedrijven worden nauwgezet opgevolgd en moeten steeds garanties kunnen geven alvorens ze hun producten op de markt mogen brengen”, laat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) weten.

Het FAVV heeft begin 2018 een nieuwe monitoring uitgevoerd. Daarbij zijn er analyses gebeurd in alle actieve leghenbedrijven in ons land om de eventuele aanwezigheid van verboden biociden op te sporen. “Alle resultaten waren conform, met inbegrip van fipronil”, zegt het Voedselagentschap. Aangezien verboden biociden niet alleen in eieren kunnen voorkomen, heeft het FAVV tegelijk ook controles uitgevoerd op vet en op lever bemonsterd in de pluimveeslachthuizen. “De analyses bevestigen tot hiertoe dat wat er op het bord van de consument terecht komt ook veilig is.”

Recent werden nog Nederlandse eieren weggehaald van de Duitse markt wegens de aanwezigheid van een lage concentratie van fipronil. Het FAVV heeft daarop aan alle beroepssectoren die werken met eieren - bedrijven, transformatie en distributie - gevraagd om te blijven toezien op de veiligheid van hun producten en in het bijzonder wanneer Nederlandse eieren werden gebruikt. Het FAVV volgt de resultaten daarvan nauwgezet op. Daarnaast heeft het Agentschap een toezichtprogramma opgestart om de conformiteit van eieren afkomstig uit Nederland te verifiëren. De analyses geven tot nu toe aan dat deze eieren conform zijn voor verschillende verboden biociden, waaronder fipronil. Deze monitoring blijft verder lopen.

“Door al onze programma’s met specifieke controles kunnen we verzekeren dat alle eieren aanwezig op de Belgische markt conform en veilig zijn”, zegt Herman Diricks, CEO van het FAVV. “We sensibiliseren de beroepssectoren en we verzekeren dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Er is veel werk verricht in België om de conformiteit van de eieren te verifiëren en om het gebruik van verboden biociden in de sector op te sporen. Tot hiertoe hebben we geen problemen vastgesteld. Dit alles is natuurlijk het doel van onze dagelijkse opvolgingen en controles.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via