nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.11.2014 Belgische landbouw maakt vuist tegen EU-budgetwijziging

Op vrijdag 14 november bespreken de ministers van financiën van de Europese lidstaten het voorstel van budgetwijziging 2015 dat de Europese Commissie voorlegt. Het Agrofront vraagt de federale ministers Borsus (landbouw) en Van Overtveldt (financiën) het voorstel te verwerpen. In het luik landbouw wil de Commissie immers de extra inkomsten uit bijvoorbeeld de superheffing gebruiken om de put te dichten die eerdere toezeggingen en een gebrek aan geld veroorzaken. Op een moment dat er voor landbouw al middelen tekort zijn om de gevolgen van de handelsboycot van Rusland op te vangen, vinden de landbouworganisaties dit absoluut niet kunnen. Daarom maken ABS, Boerenbond en FWA een vuist.

De vorige Europese Commissie ging humanitaire engagementen aan waarvan men nog voor het aantreden van de nieuwe Commissie vaststelde dat het EU-budget daartoe ontoereikend is. Daarom legde de vorige Europese Commissie een voorstel van budgetwijziging 2015 voor aan de ministers van Financiën van de diverse lidstaten. Voor België is dit minister Johan Van Overtveldt. Ook de ministers van Landbouw, waaronder de Belg Willy Borsus, buigen zich over dit voorstel.

Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) verzet zich hevig tegen het voorstel van budgetwijziging. Extra landbouwinkomsten, vooral door de superheffing die Europa kan innen bij die lidstaten waar de melkproductie veel hoger ligt dan het toegelaten quotum, wil men vanuit het landbouwbudget overhevelen naar andere beleidsdomeinen. Waar de landbouworganisaties sinds de aankondiging van de Russische handelsboycot vragen om solidariteit, moeten ze nu vaststellen dat Europa net omgekeerd reageert.

De Russische sancties zijn een gevolg van een politiek conflict tussen de Europese Unie en Rusland. Ze treffen de landbouwsector ten volle, hoewel die op zich niets te maken heeft met de machtsstrijd om Oekraïne. “Europa zou de sector moeten helpen en dit met ander dan landbouwgeld”, vinden de landbouworganisaties in ons land. Dat heeft de Commissie tot nu toe niet gedaan. Elke vorm van steun die Europa tot op heden heeft toegekend, komt uit het landbouwbudget. Sterker nog, in het voorliggende voorstel van budgetwijziging wil men de onvoorziene inkomsten vanuit landbouw, niet in de sector investeren maar uit de sector weghalen. Totaal onbegrijpelijk én onaanvaardbaar voor de Belgische landbouworganisaties.

De extra inkomsten uit landbouw wil de Europese Commissie onder andere gebruiken om tegemoet te komen aan haar engagementen in het kader van humanitaire hulp. Het Agrofront toont begrip voor initiatieven rond Ebola-bestrijding en voor de hulp aan Syrië. Alleen is het onbegrijpelijk waarom men dit wil financieren vanuit het landbouwbudget waar de middelen nu al ontoereikend zijn om de crisis - die zonder twijfel ook in 2015 zal aanhouden - op te vangen. Daarom vraagt het Agrofront aan de ministers Borsus en Van Overtveldt om het voorstel van budgetwijziging 2015 niet goed te keuren. “De Europese, en in het bijzonder de Belgische landbouwsector verdient steunt, en zit spijtig genoeg niet in de positie om steun te verlenen”, klinkt het treurig.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via