nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2017 Belgische mengvoederproductie piekt in 2016

De mengvoederindustrie is de belangrijkste toeleverancier van de Belgische landbouw. In een voor de veehouderij algemeen moeilijk jaar als 2016 handhaafde de mengvoederproductie zich op een totaal van 7,29 miljoen ton, waarvan 6,59 miljoen ton bij BFA-leden. Dat is het grootste productievolume ooit. De prijs van mengvoeders stond in 2016 onder druk maar aan het jaareinde lukte een evenaring van de jaaromzet uit 2015. “De productie van varkensvoeder blijft met 55 procent van de totale mengvoederproductie veruit de hoofdbrok van onze activiteiten”, zegt Yvan Dejaegher van de Belgian Feed Association (BFA).

Uit het statistisch jaarverslag van de Belgische mengvoederindustrie valt op te maken dat 2016 – een rampjaar voor de veehouderij – ook voor de voederfabrikanten moeilijk verlopen is in het voorjaar, maar daarna normaliseerde. Algemeen was de prijstrend van mengvoeder weliswaar dalend (-5% gemiddeld in de eerste jaarhelft), behalve voor kunstmelk. In vergelijking met 2015, toen de prijzen vrij constant gebleven zijn met een licht dalende trend doorheen het jaar, kenden de prijzen in 2016 meer fluctuaties. Grondstofprijzen zijn de belangrijkste prijsbepalende factor voor de productie van veevoeder.

De grootste prijsdaling werd in 2016 opgetekend bij het varkensvoeder, gevolgd door pluimveevoeder en dan rundveevoeder. Het dieptepunt werd bereikt in april 2016, waarna de meeste prijzen weer stegen tot in de zomer van 2016. Op het einde van het jaar klokten de mengvoederfabrikanten af op een gezamenlijke omzet van 4.878 miljoen euro, een status quo in vergelijking met 2015. De laatste 15 jaar is de omzet in de mengvoederindustrie nagenoeg verdubbeld. Naast de ‘zuivere’ omzet met de verkoop van mengvoeders tellen hier ook de andere activiteiten van mengvoederfabrikanten mee, bijvoorbeeld de verkoop van dieren door voederfirma’s die verticaal in de keten integreerden.

Net zoals in 2015 staat België op plaats 8 in de top 10 van de grootste producerende EU-lidstaten. De Europese mengvoederproductie komt uit op 134 miljoen ton, waarvan België 6.591.000 ton voor zijn rekening neemt volgens de verkoopcijfers die gerapporteerd worden aan BEMEFA. De FOD Economie raamt de totale Belgische productie op 7,29 miljoen ton.

Sectorfederatie BFA noteerde volgende productiecijfers in 2016: 3,55 miljoen ton varkensvoeder; 1,33 miljoen ton pluimveevoeder; 1,42 miljoen ton rundveevoeder en 403.000 ton diverse voeders. De pluimveevoederproductie groeit de laatste tien jaar gestaag terwijl de varkensvoederproductie piekte in 2013 (3,75 miljoen ton) maar daarna terugviel tot het niveau van tien jaar geleden.

Een steeds grote aandeel van de Belgische veevoederproductie is voor export bestemd, binnen de EU maar meer en meer ook daarbuiten. Nederland (26%) en Frankrijk (37%) blijven vanwege hun nabijheid de grootste afzetmarkten. Naar verre bestemmingen zoals Japan, Rusland en Algerije ging vorig jaar 90.626 ton. Export en import van veevoeder houden elkaar ongeveer in evenwicht. Dezelfde twee buurlanden, Nederland en Frankrijk, zijn samen goed voor 86 procent van de totale import van veevoeders.

Het jaarverslag geeft ook een beter beeld van het grondstoffenverbruik in de Belgische veevoederindustrie. In 2015 bedroeg het totale grondstofgebruik van alle BFA-leden 7.613.000 ton. “De helft daarvan zijn bijproducten van de voedings- en biobrandstoffenindustrie”, onderstreept Yvan Dejaegher, directeur-generaal BFA, de sectorbijdrage aan de circulaire economie. De tweede belangrijkste grondstoffengroep zijn granen (40%). Met 20 procent vormen de bijproducten van de oliehoudende zaden de belangrijkste subgroep van de grote groep ‘bijproducten’.

Meer weten? Morgen komen we uitgebreid terug op het statistisch jaarverslag van de mengvoederindustrie.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via