nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.11.2017 Belgische rundvee- en varkensstapel gedaald in 2017

Zowel de rundvee- als de varkensstapel is in 2016 teruggelopen. Het totaal aantal koeien, melk- en vleesvee samen, is voor heel België gedaald met 3,9 procent tot 2,45 miljoen dieren. In Vlaanderen is de daling beperkter (-3%) dan in Wallonië (-5%). Bij onze zuiderburen daalt zowel het aantal vlees- als melkkoeien behoorlijk, in Vlaanderen gaat het vooral om vleesvee. Ook het aantal varkens loopt terug. België telt vandaag 6,01 miljoen varkens, terwijl dat er vorig jaar nog 6,18 miljoen waren. Dat is een daling van 2,6 procent op een jaar tijd.

De FOD Economie heeft de voorlopige cijfers van de landbouwtelling bekendgemaakt. Voor het aantal dieren in ons land worden de Sanitelgegevens gebruikt. De daling die de rundveestapel vertoont, is toe te schrijven aan het kleinere aantal vleeskalveren en een gekrompen zoogkoeienstapel. “Zowel in Vlaanderen als in Wallonië daalt het aantal zoogkoeien verder, namelijk met vier procent. Dat heeft te maken met de dalende rentabiliteit van deze productietak”, meent Boerenbond. 

Voor het aantal melkkoeien wordt in België een daling van 2,7 procent genoteerd, tot 521.419 dieren. Er is echter een groot verschil waar te nemen tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen blijft de daling beperkt met 1,2 procent, maar in Wallonië zijn er 5,2 procent minder melkkoeien. Dat betekent dat Vlaanderen in 2017 322.978 melkkoeien telt en Wallonië 198.441.

De varkensstapel loopt eveneens terug waardoor er vandaag 6.015.308 varkens zijn in ons land. Bijna 95 procent van die varkensstapel bevindt zich in Vlaanderen. Daar tekende zich het laatste jaar een daling af van 2,6 procent, terwijl die voor Wallonië 3,5 procent is. De daling is vooral waar te nemen bij het aantal vleesvarkens en in mindere mate bij de zeugen.  

Meer informatie: Landbouwgegevens van 2017

Bron: Eigen verslaggeving/Boer & Tuinder

Volg VILT ook via