nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.12.2016 "Beperkt aantal gevallen van BSE en scrapie in 2015"

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA heeft een samenvattend rapport gepubliceerd over de monitoring van Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE's) zoals BSE en scrapie bij runderen, schapen en geiten. In 2015 werd in totaal vijf keer BSE vastgesteld bij runderen op ongeveer 1,4 miljoen geteste dieren. Bij schapen werden 641 gevallen van scrapie vastgesteld, bij geiten 1.052. De gegevens zijn afkomstig uit de monitoringprogramma's van alle 28 lidstaten van de Europese Unie en uit IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Er werden in 2015 bij controles slechts een beperkt aantal gevallen van TSE’s aangetroffen, zo meldt de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. 1,4 miljoen runderen zijn getest op BSE en slechts in vijf gevallen was het resultaat positief: 1 in Ierland, 1 in Spanje, 1 in Slovenië en 2 in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2001 zijn in de Europese Unie ongeveer 114 miljoen runderen gecontroleerd op BSE, zo meldt EFSA.

Daarnaast werden in de 319.638 testen die werden uitgevoerd bij schapen 641 gevallen van scrapie vastgesteld. Bij de 135.857 geiten die getest werden, zijn 1.052 gevallen van Scrapie geconstateerd. In een aantal lidstaten is de daling van het aantal gevallen van scrapie zeer duidelijk, maar op Europees niveau is er van een duidelijke trend in de juiste richting nog geen sprake, aldus EFSA. De gevallen van scrapie blijken vooral voor te komen bij een specifieke groep genotypen. 

Het volledige rapport lees je hier.

Bron: AgriHolland/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via