nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.04.2018 Beperkte weerslag van lage suikerprijs op bietenareaal

Enkele droge lentedagen volstaan om akkerbouwers van start te laten gaan met de zaai van suikerbieten. De Europese Commissie voorziet dat het areaal dit seizoen iets kleiner zal uitvallen omdat de sector geremd wordt door de lage suikerprijs. In het eerste seizoen na het suikerquotum was de oogst bovengemiddeld groot (+23%) en zocht de Europese suikerprijs aansluiting bij de wereldmarktprijs. In het huidige lage prijsniveau zou niet meteen verandering komen volgens de recentste marktprognose.

Met de oude oogst suikerbieten wordt er in Europa naar schatting 21 miljoen ton suiker geproduceerd, wat 23 procent meer is dan het meerjarige gemiddelde. Tijdens de eerste vier maanden van de campagne 2017-2018 werd evenveel suiker geëxporteerd (1,3 miljoen ton) als anders in een gans jaar. De interesse voor Europese suiker kwam vooral uit Subsahara-Afrika en Zuidoost-Aziatische landen zoals Mauritanië en Sri Lanka. Met Chili en Haïti doken nieuwe exportbestemmingen op. Tot daar het goede nieuws, want de marktprognose van de Europese Commissie leert dat het verdwijnen van het suikerquotum voor de sector ook een harde kennismaking was met de volatiele wereldmarkt.

Wereldwijd werd er meer suiker (+4%) geproduceerd omdat de weersomstandigheden de telers van suikerbieten en suikerriet gunstig gezind waren. Begin 2017 begon dat al te wegen op de wereldmarktprijs voor suiker. De gemiddelde prijs die de Europese suikerfabrieken konden realiseren, hield lang stand op 500 euro per ton maar daalde in de herfst snel om in december uit te komen op 400 euro per ton. In januari kwam de prijs verder onder druk te staan en bereikte hij met 374 euro per ton zijn laagste niveau sinds 2006.

Volgens de Europese Commissie gaat dat een weerslag hebben op het areaal suikerbieten, zij het dan beperkt (-1%) omdat veel suikerfabrieken werken met twee- of driejarige contracten. Rekening houdend met een normale opbrengst zouden de bieten die nu gezaaid worden 20,4 miljoen ton suiker opbrengen (-3%). Suikerfabrieken verwerken nu meer bieten dan tijdens het quotumtijdperk om hun kosten te drukken. De Commissie houdt er rekening mee dat de Europese suikerprijs nog maar moeilijk boven de 400 euro zal kunnen uitstijgen op middellange termijn, onder meer door de toenemende concurrentie van isoglucose dat net als suiker niet langer aan een quotum onderhevig is.

Bron: eigen verslaggeving / De Bietplanter

Volg VILT ook via