nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.04.2019 Bereslim-app openbaart belang van goede varkensgenetica

De genetica van een varken bepaalt in belangrijke mate het resultaat dat een boer in zijn stal kan boeken. Onderzoek van ILVO en KU Leuven stelt dat een goede eindbeerkeuze op een zeugenbedrijf tot 10 euro extra per vleesvarken kan opleveren door verschillen in groei, voederconversie en slachtkwaliteit. Bert De Coninck wil dat meer zichtbaar maken voor de klanten van KI Cobbaert, het KI-station dat hij begin dit jaar overnam van zijn schoonvader. Op zijn beurt krijgt hij van zeugenhouders graag feedback over merkbare verschillen in de resultaten, zeker in het geval een beer erfelijke gebreken doorgeeft. De jonge overnemer kwam op het idee om een gebruiksvriendelijke applicatie te ontwikkelen “want administratie is er al genoeg”. De app werd toepasselijk ‘Bereslim’ gedoopt.

In Leffinge, een polderdorp nabij Middelkerke, runt Bert De Coninck samen met zijn schoonvader KI Cobbaert. Het KI-station met 150 beren is in een varkensarme regio gelegen. “Dat is een voordeel en zeer belangrijk voor de bioveiligheid op ons bedrijf”, vertelt de jonge overnemer in Boer&Tuinder. Het KI-station beschikt over een eigen laboratorium om de spermakwaliteit op meerdere parameters te controleren. “We leveren steeds dagvers sperma, ook al weten we uit onderzoek dat de kwaliteit op dag twee zeker even goed is. Zo kunnen zeugenhouders zelf beslissen wanneer ze willen insemineren.”

Op basis van de prestaties van de beren, hun fokwaardeschatting en voorkomen kiezen Bert en zijn schoonvader Dirk Cobbaert de beste exemplaren. Ze worden naar het KI-station overgebracht wanneer ze ongeveer acht maanden oud zijn en blijven daar gemiddeld net geen twee jaar. Bert wil de informatie-uitwisseling met zijn klanten (zeugenhouders) versterken. “Meestal krijgen we pas feedback van een zeugenhouder bij zeer goede of duidelijk minder goede resultaten in de stal”, vertelt Bert. “Stel dat een beer door een erfelijk gebrek en de combinatie met een bepaald type zeug zwakkere nakomelingen geeft, dan zoekt men de verklaring niet meteen bij de genetica. De tweede keer dat het misloopt in de stal heeft de zeugenhouder een sterk vermoeden, maar deelt hij dat dikwijls niet met ons. Pas bij een derde inseminatieronde geraakt die informatie tot bij ons, en dan gebeurt dat wel eens in de vorm van een boze telefoon.”

Op die manier is het voor KI-centra moeilijk om tijdig bij te sturen indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van erfelijke gebreken. Met de ontwikkeling van de eigen applicatie ‘Bereslim’ wil Bert in het voordeel van alle partijen korter op de bal spelen. “Is een beer drager van een genetisch defect, dan valt hij snel door de mand wanneer vijf van de zes zeugenhouders die zijn sperma ingezet hebben een probleem melden. De kans dat het aan de eindbeer ligt en niet aan omgevings- of andere factoren is vrij groot in dat geval.” De app zorgt ervoor dat de ingezette beren eenvoudig aan een groep zeugen gekoppeld kunnen worden. Daarnaast kan de zeugenhouder praktijkdata van de nakomelingen van de ingezette beren makkelijk registreren.

Een korte communicatielijn over het presteren van een bepaalde eindbeer is volgens Bert De Coninck in het voordeel van niet twee, maar zelfs drie partijen. “De samenwerking tussen KI-station en zeugenhouder vaart er wel bij en ik kan op mijn beurt informatie over een vaderlijn terugkoppelen met de fokkerij.”

Oorspronkelijk wou Bert de applicatie vooral ontwikkelen om eindberen met erfelijke gebreken snel uit het aanbod te verwijderen. Nu is hij ervan overtuigd dat de Bereslim-app nog meer in zijn mars heeft. “De genetica is ook bepalend voor bijvoorbeeld de groei en karkaskwaliteit van vleesvarkens. Een zeugenbedrijf met pakweg 400 zeugen dat werkt met het vierwekensysteem heeft per dekking het sperma nodig van acht à tien beren. Bij een volgende dekking kunnen dat andere eindberen zijn zodat het een hele klus is om dat bij te houden. Administratief werk is er al voldoende zodat weinig zeugenhouders de eindberen registreren die ze inzetten. Daardoor is het moeilijk om de beren te linken aan de prestaties van de biggen en vleesvarkens die ze voortbrengen.”

Als voldoende zeugenhouders de applicatie van KI Cobbaert gaan gebruiken, dan verdwijnt dat euvel. “Over twee of drie jaar hoop ik dat de dataverzameling zover staat dat we aan de technische resultaten kunnen zien hoe beren- en zeugengenetica scoren.” Voor iemand die nog actief is geweest in de sector van de zaaizaden is de vergelijking met de variëteitenkeuze door akkerbouwers en tuinders snel gemaakt. In deze tweede fase zal er een benchmarking voorzien worden van de eigen technische prestaties van een gebruiker ten opzichte van de gemiddelde prestaties van andere bedrijven. Iedereen die de app gebruikt en informatie deelt, kan zich (anoniem) vergelijken met het collega’s. De app is vrij verkrijgbaar via de Google Play Store of de Apple App store.

Meer info: Bereslim

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: KI Cobbaert

Volg VILT ook via