nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.06.2019 Beroepsvereniging van meststoffenindustrie gaat 'bio'

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie, gaat voortaan ook de belangen verdedigen van de sector van de biostimulanten. Dat zijn geen gewasbeschermingsmiddelen en ook geen echte meststoffen. Het betreft stoffen of micro-organismen die natuurlijke processen een zetje geven zodat planten bijvoorbeeld efficiënter voedingsstoffen kunnen opnemen of beter bestand zijn tegen droogte. Veel bestaande leden van BELFertil ontwikkelen dergelijke producten of brengen ze reeds op de markt. Biostimulantia worden gevat door de nieuwe Europese meststoffenrichtlijn.

Na drie jaar van debat werd vorige maand de lang verwachtte Europese ‘Fertilising Products Regulation’ afgerond. De lidstaten hechten hun goedkeuring aan de nieuwe EU-richtlijn die het op de markt brengen van meststoffen regelt. Voor producten met het CE-keurmerk wordt het vrij verkeer van goederen binnen de EU gekoppeld aan kwaliteitseisen in verband met etikettering en contaminatie. Alle soorten meststoffen vallen onder het toepassingsgebied: minerale meststoffen, organische meststoffen, bodemverbeteraars, enz. Eén van de voornaamste doelstellingen van de Europese Commissie is om met de richtlijn de markt te verruimen voor organische meststoffen en meststoffen gemaakt van reststromen.

Biostimulanten werden op het niveau van de lidstaten geregeld, maar vallen in de toekomst ook onder het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn. Dit zijn stoffen of micro-organismen die planten enerzijds helpen om in de wortelzone natuurlijke processen te stimuleren die de nutriëntenopname efficiënter maken of anderzijds die planten weerbaarder maken tegen droogte of waterstress. Vaak bevorderen ze ook de gewaskwaliteit, zoals het gehalte aan essentiële micronutriënten. Biostimulanten zijn voor een plant wat een vitaminekuur is voor een mens, niet de eerste maar een extra optie. Voor een landbouwer blijven een goed beheer van de bodem en een correcte bemesting de basis.

BELFertil reageert namens de Belgische meststoffenindustrie tevreden op het eengemaakte regelgevende kader voor alle nutriënten. “Dat ondersteunt kwaliteitsproducten en biedt de landbouwers meer garanties.” Tijdens hun algemene vergadering op de productiesite van Lanxess in Lillo, een bedrijf dat stikstofmeststoffen fabriceert als nevenstroom bij het maken van tussenproducten voor plastics, werd besloten dat de beroepsvereniging ook de sector van de biostimulanten zal vertegenwoordigen.

Voorzitter Jean-Paul Beens: “Het opnemen van biostimulanten in de activiteiten van BELFertil ligt volledig in het verlengde van de expertise van de sector op vlak van planten, bodem en gebalanceerde voeding met onder andere minerale meststoffen. Vanwege hun voedingstimulerende eigenschappen sluiten biostimulanten goed aan bij het streven van de minerale meststoffenfabrikanten om klanten te helpen bij het verduurzamen van hun teeltsystemen en van onze voedselproductie. De verbetering van de nutriëntenefficiëntie en het klimaatbestendiger maken van de teelten zijn daarbij belangrijk.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: UGent

Volg VILT ook via