nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.04.2018 Beslissing over neonicotinoïden kan deze week vallen

Later deze week buigen de afgevaardigden van de EU-lidstaten zich over de toelating van neonicotinoïden. Het gebruik van dit type insecticiden is al in 2013 ingeperkt vanwege hun risico voor bijen. De Europese Commissie stelde een jaar geleden voor om alle gebruik te verbieden, behalve de toepassingen in serres. Vooral de suikerbietsector zit daarmee verveeld. Zonder zaadomhulling met neonicotinoïden zullen telers moeten teruggrijpen naar volleveldsbespuitingen met insecticiden. Belangenverdediger CIBE hoopt dat bietenteelt een uitzondering kan blijven genieten.

Op basis van een beoordeling door voedselveiligheidsautoriteit EFSA stelde de Europese Commissie in 2017 voor om nog een stap verder te gaan in de gebruiksbeperking van neonicotinoïden. Door de toegelaten toepassingen te beperken tot de afgesloten omgeving van serres wil de wetgever risico’s voor bijen uitsluiten. Ongeveer een jaar later is er binnen het permanent EU-comité nog altijd geen eensgezindheid, maar de afgevaardigden van de lidstaten komen deze week opnieuw samen. Alvast Duitsland heeft bij monde van landbouwminister Julia Klöckner aangekondigd dat het zal instemmen met een totaalverbod.

Suikerbietenteelt genoot tot dusver een uitzondering, en het is de dringende vraag van de sector dat daar geen verandering in zou komen. De Europese telersvereniging CIBE wijst op de kennishiaten in de impactbeoordeling van EFSA, en op recent bewijsmateriaal dat er zich in bietenteelt geen probleem stelt voor bijen. Bieten komen niet in bloei, wat het risico meteen al een pak kleiner maakt. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan erkent dat, staat gunstig tegenover een uitzondering voor de zaadomhulling van suikerbieten maar beseft zelf ook dat de kaarten ongunstig liggen. De publieke opinie verwacht weinig anders dan een totaalverbod.

Bietentelers worden volgens CIBE 20 jaar terug in de tijd geslingerd als ze neonicotinoïden verliezen. Ze zouden dan moeten teruggrijpen naar het herhaaldelijk toepassen van volleveldsbespuitingen om de bladluizen te bestrijden die het bladvergelingsvirus overbrengen. Dat is naar verluidt niet alleen duurder voor de teler, maar tegelijk ook schadelijker voor bestuivers. CIBE vraagt om neonicotinoïden in bieten nog langer toe te staan, tenminste tot er een duurzaam alternatief voor de bietentelers beschikbaar komt.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via