nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.06.2018 "Betalend advies dierenarts loont, maar ligt moeilijk"

Een diergezondheidsmodel waarin een veehouder betaalt voor coaching ligt vandaag nog moeilijk in Vlaanderen. Nochtans kunnen een diergericht meetsysteem en diergeneeskundig advies een economische meerwaarde betekenen op het bedrijf. Voor diergerichte meetsystemen is het wel belangrijk dat al tijdens de technische ontwikkelingsfase rekening wordt gehouden met economische parameters. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Cristina Rojo-Gimeno (ILVO-UGent) over de rol van data en advies in het kader van diergezondheid.

Schaalvergroting zorgt dat de veebedrijven groter en complexer worden. Ook omdat de boer met steeds meer parameters rekening moet houden: dierenwelzijn, milieu, productiviteit, gezondheid en economische prestaties. Dankzij precieze meetsystemen is het evenwel mogelijk geworden om dieren individueel op te volgen en in combinatie met ICT-tools kan dat het management van bedrijven verbeteren. “Maar de vraag die we ons stelden was of die meer precieze data en betere informatie over gezondheid en productiviteit van de dieren ook effectief tot een meerwaarde leiden. Ook de rol van diergeneeskundig advies in dat kader werd onderzocht”, vertelt Rojo-Gimeno.

Tijdens een longitudinale veldstudie werd in de eerste plaats de reductie van antibioticagebruik in de varkenshouderij onderzocht. Uit onderzoek bij 48 varkensbedrijven blijkt dat het antibioticagebruik drastisch kan worden teruggeschroefd, zonder de economische prestaties in gevaar te brengen. “Er is zelfs een grote kans dat de economische prestaties verbeteren”, stelt de onderzoekster. De verandering werd gerealiseerd dankzij een coach die voor een groep bedrijven een bedrijfsspecifiek pakket aan veranderingen opstelde, zoals een betere bioveiligheid, gerichte vaccinatie en beter algemeen management. De coach kreeg daarbij een opvolgende en motiverende rol.

Ondanks het bewijs dat een dierenarts als coach zowel maatschappelijk (door vermindering antibioticagebruik) als bedrijfseconomisch een meerwaarde kan betekenen, acht Rojo-Gimeno de implementatie van die rol niet meteen voor morgen. “Eén van de hindernissen is dat veevoederbedrijven vandaag schijnbaar gratis gezondheidsadvies bieden, dat evenwel betaald wordt via de voederfactuur. Dergelijke praktijken zorgen ervoor dat de bereidheid bij de landbouwers laag is om te betalen voor louter advies en dus wordt het voor een onafhankelijke dierenarts weinig haalbaar om zijn adviesdiensten aan de veehouder te factureren”, klinkt het. Toch is de faculteit Diergeneeskunde van de UGent mede op basis van dit onderzoek gestart met een cursus om dierenartsen op te leiden tot coach.

In een tweede case onderzocht het doctoraat het gebruik van biomerkers voor subklinische pensverzuring bij melkkoeien. “Het gaat om een biomerker die in ontwikkeling is. Via deze merker zou pensverzuring wellicht preciezer kunnen vastgesteld worden per koe, wat een behandeling op maat mogelijk zou maken”, vertelt Cristino Rojo-Gimeno. Uit een modelberekening blijkt nu echter dat die extra, precieze informatie waarschijnlijk niet zal leiden tot echte kostenbesparingen voor de veehouder. “In 70 procent van de gevallen die we door ons model haalden, bleek niet monitoren op individueel niveau en dus heel de kudde dezelfde behandeling geven, de economische betere beslissing”, vertelt promotor Erwin Wauters.

Volgens de onderzoekster suggereert dit dat de ontwikkeling van systemen voor precisieveehouderij een interdisciplinaire activiteit moet zijn. “Via economische modellering kan op die manier nog in het ontwikkelingsstadium een eerste indicatie van de potentiële meerwaarde gegeven worden. Bovendien kan ook bepaald worden welke factoren het meeste invloed hebben op die meerwaarde, zodat de ontwikkelaars zich daarop kunnen focussen. En tenslotte kan er ook geëvalueerd worden onder welke omstandigheden zo’n systemen een meerwaarde hebben, zodat ontwikkelaars de systemen op die omstandigheden kunnen afstemmen”, luidt het.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via