nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2017 Betonboeren blijven terrein winnen op 'echte' boeren

Het Europese Milieuagentschap (EEA) boog zich over het verlies aan open ruimte. Door de mens aangelegde infrastructuur blijft terrein winnen ten opzichte van natuurlijke landschappen. Naar verluidt is het tempo waaraan de verstedelijking zich doorzet wel wat vertraagd. Volgens de laatste cijfers (2006-2012) gaat er jaarlijks 1.000 vierkante kilometer landbouwgrond verloren in Europa. Traditionele landbouwlandschappen staan onder druk door grondverlies, maar ook door het in onbruik raken van minder interessante percelen en het intensiever uitbaten van percelen die wel erg geschikt zijn voor landbouwdoeleinden. De stijgende oppervlakte bos zorgt voor de positieve noot in het rapport.

Er zijn weinig landen waar de druk op de open ruimte door verstedelijking zo groot is als in België. Anderzijds merkt het Europese milieuagentschap op dat de veranderingen in landgebruik in andere lidstaten aan een veel hoger tempo doorgaan. Jaarlijks verandert 0,1 procent van het Belgische grondgebied van landgebruik. In de jaren ’90 ging dat sneller, namelijk met 0,17 procent per jaar. Drijvende factoren achter de veranderingen in eigen land zijn bebossing en ontbossing, evenals ‘harde’ infrastructuurontwikkelingen.

Ter vergelijking: in Frankrijk, waar de minister van Landbouw recent nog klaagde over de zwakke bescherming van landbouwgrond, veranderde het landschap twee keer zo snel in de periode 2006-2012. Andere landen waar het landschap relatief snel wijzigt, zijn Tsjechië, Estland, Griekenland, Letland, Polen, Portugal, Slovakije en Zweden. Het milieuagentschap berekende dat in de 39 bij EEA aangesloten landen 1,6 procent van het landgebruik wijzigde in de periode 2006-2012. Beton, bomen en water winnen oppervlakte, terwijl landbouw, braakland en semi-natuurlijke vegetatie terrein inleveren.

De grondhonger voor stadsontwikkeling, industrie en andere ‘harde’ infrastructuur overschrijdt de 1.000 vierkante kilometer per jaar in Europa, wat neerkomt op een oppervlakte drie keer zo groot als Malta. Bijna de helft daarvan ging ten koste van akkerland en velden met een permanente bodembedekking, andere dan weilanden. In andere delen van de wereld is landbouw niet enkel slachtoffer maar ook dader van de grote veranderingen in landgebruik. In Europa is dat minder het geval, want het landbouwareaal blijft stilletjes achteruitgaan. Het milieuagentschap zet in de verf dat landbouwgrond in Europa vaak van goede kwaliteit is, én goed gelegen.

Meer info: European Environmental Agency

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via