nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2019 Betonstop geraakt niet wettelijk verankerd voor 26 mei

De Raad van State maakt behoorlijk brandhout van het decreet voor de bescherming van de kwetsbare bossen, één van de vier elementen in de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) van de Vlaamse regering. In een advies, dat persagentschap Belga kon inkijken, hekelt het rechtscollege de onduidelijkheid en complexiteit van de voorgestelde regeling. De tekst “volgt geen logische structuur en bevat overlappingen, lacunes en materiële vergissingen”, staat te lezen in het advies. De Raad van State raadt de regering daarom aan de plannen nog eens aan een “grondig onderzoek” te onderwerpen. Dit is meteen ook de reden waarom de Vlaamse regering er niet in zal slagen de regelgeving rond de betonstop af te werken voor de verkiezingen.

De Vlaamse regering wil naar eigen zeggen rekening houden met juridische opmerkingen van de Raad van State. Het administratieve rechtscollege vraagt onder meer een plan-MER op te stellen rond het luik van de kwetsbare bossen. Om juridische procedures te vermijden, gaat de Vlaamse regering in op die vraag. Dat betekent concreet dat de finale uitwerking van de betonstop een zaak wordt voor de volgende Vlaamse regering.

De grootste juridische kritiek heeft betrekking op de geplande regeling rond de bescherming van de kwetsbare bossen. Na het pijnlijke debacle met de boskaart, besliste de Vlaamse regering niet langer met een kaart te werken, maar om een set criteria uit te werken om de kwetsbare bossen in de toekomst te beschermen. Een van die criteria is de invoering van een minimumoppervlakte (van 1 hectare) om zo te vermijden dat ook kleine versnipperde percelen onder de regeling vallen.

Uit het advies van de Raad van State blijkt echter dat het rechtscollege niet alleen aandringt op een plan-MER (om de milieueffecten van de plannen in kaart te brengen), maar ook heel wat kritiek heeft op de complexiteit, onduidelijkheid en rechtszekerheid van de regeringsplannen. Een greep uit de opmerkingen van de Raad van State: “De ontworpen regeling is uitermate complex en de precieze draagwijdte en impact ervan is niet duidelijk. (...) Daarnaast is het voorontwerp niet opgesteld op een duidelijke en heldere wijze, volgt het geen logische structuur en bevat het overlappingen, lacunes en materiële vergissingen. (...) Teneinde maximale rechtszekerheid te garanderen doet de adviesvrager (de Vlaamse regering) er goed aan de tekst van het voorontwerp nog eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen.”

Oppositiepartij Groen reageert ontgoocheld op het feit dat de Vlaamse regering het dossier van de betonstop niet afgewerkt krijgt. “Deze Vlaamse regering haalt geen enkele klimaatdoelstelling en is over de hele lijn gebuisd voor haar klimaat- en natuurbeleid. Vijf verloren jaren”, stelt Vlaams parlementslid Ingrid Pira. “Kersvers minister van Omgeving Koen Van den Heuvel beloofde de betonstop nog deze legislatuur te verankeren in de wetgeving. Amper 23 dagen later moet hij die belofte al inslikken”, zegt Pira. Ze vindt dat de regering het dossier van de betonstop “helemaal mismeesterd heeft” en waarschuwt voor de mogelijke gevolgen op het terrein. Zij vreest namelijk een “betonversnelling” terwijl de ruimte-inname juist moet stoppen.

Bruno Tobback (sp.a) heeft het over “aankondigingspolitiek” waar alleen grondspeculanten beter van worden. Hij laat zelfs doorschemeren dat de regering bewust klooide met de betonstop. Een andere verklaring heeft Tobback niet voor het tentoongespreide amateurisme. Vlaams minister-president Geert Bourgeois verdedigt dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een solide basis nodig heeft om op voort te gaan. Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel belooft de MER-studie meteen te bestellen zodat er niet nog meer tijd verloren gaat.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via