nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2017 Betonstop ondanks planschade goedkoper dan niets doen

De betonstop, waarbij er vanaf 2040 geen open ruimte verloren mag gaan, is ondanks de planschadevergoedingen miljarden goedkoper dan niets doen. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse waarover De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen berichten. "Deze analyse toont aan dat het beleidsplan Ruimte Vlaanderen een positieve impact heeft op de factuur van voornamelijk de toenemende files en het energieverbruik. Daarom moeten we nu ingrijpen", reageert minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Als gevolg van de betonstop zullen slecht gelegen bouwgronden vanaf 2040 een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als landbouw- of natuurgebied. Daar kwam al veel kritiek op want iedereen vindt open ruimte belangrijk tot er persoonlijke eigendom op het spel staat. Ook de bouwpromotoren lieten luidkeels horen dat ze de betonstop maar niets vinden. Opdat eigenaars zich niet gedupeerd moeten voelen, wil minister van Omgeving Joke Schauvliege de vergoedingen voor een bestemmingswijziging optrekken tot de integrale actuele waarde van een bouw- of industriegrond.

Een kosten-batenanalyse in opdracht van minister Schauvliege wijst uit dat de betonstop niet onbetaalbaar is, integendeel zelfs. Het studiebureau Stec Groep berekende dat de komende 20 jaar niets doen aan onze ruimtelijke ordening veel duurder is dan de ingrepen die de Vlaamse regering voorstelt, zelfs al moeten er schadevergoedingen worden betaald. De files, de CO2-uitstoot, het gebrek aan groen en de hoge kosten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en nutsleidingen leiden tot een buitensporige factuur van ruim 33 miljard euro. De scenario's die in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn opgenomen zijn 2 tot 12 miljard euro goedkoper.

Het meest positieve scenario is dat waarbij 90 procent van de slecht gelegen bouwgronden, 20.000 hectare, de komende tien jaar wordt geschrapt en vergoed. Met de huidige regeling van planschade is dat 12 miljard euro goedkoper dan niets doen. Als de schadevergoeding wordt opgetrokken naar de volledige marktwaarde, is er nog altijd een positief effect van 4,1 miljard euro. Driekwart van de kostprijs valt in dat scenario ten laste van de Vlaamse overheid. Een regeling waarbij bouwrechten worden geruild – eigenaars behouden de grond, maar verkopen het recht om erop te bouwen, bijvoorbeeld aan een bouwpromotor die daarmee in beter gelegen gebied hoger mag bouwen – kan tot 9 miljard euro goedkoper zijn dan niets doen.

De uiteindelijke oplossing zal een combinatie moeten zijn van al die maatregelen. Hoe dan ook is de conclusie dat alle scenario's goedkoper zijn dan business-as-usual. "Niets doen blijkt geen optie te zijn", aldus  minister Joke Schauvliege. Hoe harder er wordt ingegrepen, des te lager de eindfactuur zal zijn. Schauvliege wijst erop dat er in het prijskaartje nog geen rekening is gehouden met allerlei begeleidende maatregelen die mensen ertoe aanzetten om op de juiste locaties te gaan wonen.

Bron: De Standaard / Belga

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via