nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2020 “Betonversnelling in plaats van een betonstop”

Vorig jaar is er in Vlaanderen per dag gemiddeld 7,16 hectare open ruimte verdwenen onder beton. Dat zei Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) in De Ochtend op Radio 1. Ze waarschuwt dat deze trend de uitdroging van de bodem in de hand werkt en roept minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op de betonnering van Vlaanderen dringend een halt toe te roepen.
Het verlies van open ruimte aan bedrijventerreinen, wegen, enzovoort bedroeg in 2015 4,46 hectare per dag. Volgens de berekening van Schauvliege, op basis van cijfers van Statbel, stond de teller in 2019 op 7,16 hectare per dag, omgerekend 2 voetbalvelden. Dat is een stijging met bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. "De open ruimte moet eraan geloven. Het is een echte betonversnelling in plaats van een betonstop", zegt het oppositielid. “Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zegt dat we tegen 2040 naar 0 hectare moeten gaan. Als we dat willen bereiken, zullen we echt een tandje moeten bijsteken.”
 
Schauvliege benadrukt dat betonversnelling samen met de klimaatsverandering ernstige gevolgen kan hebben voor het droogteprobleem. "Omdat er steeds meer beton ligt in Vlaanderen kan het regenwater niet doorsijpelen naar de bodem. Het gevolg is duidelijk: het grondwater raakt niet meer aangevuld en het grondwaterpeil daalt."
 
Ze klaagt aan dat minister Demir nog geen werk heeft gemaakt van een beleidskader om de bouwshift te realiseren. “Het plan waarop we ons vandaag baseren is nog altijd het gewestplan, dat werd opgemaakt in de jaren ‘60. Maar dat houdt helemaal geen rekening met bijvoorbeeld de klimaatverandering”, klinkt het. “Het enige initiatief dat al op tafel lag, is het instrumentendecreet, dat volgens experts het omgekeerde doet van wat we willen. Namelijk bouwen in de open ruimte bevorderen in plaats van verminderen", luidt het.
 
“Wij hebben alvast onze amendementen klaar”, besluit Schauvliege. “Daarnaast willen wij, in afwachting van dat wettelijk kader, dat er gestopt wordt met bouwen in de afgelegen open ruimte die we broodnodig hebben in de strijd tegen de droogte.”

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via