nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.08.2017 Juridisch steekspel rond Sus Campiniae duurt voort

De gemeente Oevel en de actievoerders die samen beroep aantekenden tegen de milieuvergunning van varkensslachthuis Sus Campiniae bij de Raad van State, hebben een kleine slag thuisgehaald. De auditeur acht een deel van hun bezwaren gegrond. Op het oordeel van de Raad van State zelf is het wachten tot dit najaar. In 2016 wees die evenwel nog een verzoek tot schorsing van de milieuvergunning af. 

De gemeente en het actiecomité voeren al enige tijd strijd tegen de bouw van het slachthuis. De nv Sus Campiniae kreeg in 2015 van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege een milieuvergunning, maar dat weerhield het actiecomité er niet van om te blijven protesteren tegen de komst van het slachthuis. Die vergunning ervan geldt voor het slachten van 40.000 varkens per week. Daarmee is het slachthuis één van de grootste in Vlaanderen.

De auditeur van de Raad van State geeft de actievoerders nu gelijk in een aantal van hun bezwaren. Het gaat vooral om de bijbehorende geurhinder en het overschrijden van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving, door het toenemend transport. De auditeur oordeelt dat de minister de bestreden beslissing niet met de nodige zorgvuldigheid heeft genomen. Of de Raad van State dit oordeel zal volgen, moet blijken dit najaar.

In februari vorig jaar wees de Raad van State nog een verzoek tot schorsing van de milieuvergunning van het slachthuis af. En een bezwaar tegen de bouwvergunning werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen eveneens afgewezen. Juridisch gezien was er geen reden om die vergunning te vernietigen, klonk het. De bestuurders van Sus Campiniae, de nv achter het project, startten begin 2016 met de bouwwerkzaamheden en begin dit jaar ging het nieuwe slachthuis open.

De gemeente en de actievoerders hopen nu dat de Raad van State de auditeur zal volgen. “Concreet hopen we dat de minister het slachthuis toch nog extra milderende maatregelen zal opleggen”, stelt gemeenteraadslid Frans De Cock (Open Vld) in de Het Laatste Nieuws.

Bron: Nieuwsblad/Het Laatste Nieuws/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via