nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2019 Jarig BFA krijgt nieuwe directeur en nieuwe voorzitter

Drie keer feest vierde de Belgian Feed Association (BFA) tijdens zijn jaarvergadering die traditioneel doorgaat op de laatste donderdag van april. Niet alleen mag de federatie 75 kaarsjes uitblazen, met Dirk Van Thielen van Arvesta werd ook een nieuwe voorzitter aangesteld. Hij volgt Frank Decadt van Voeders Decadt op. Na 30 jaar ten dienste van de Belgische mengvoedersector zet ook directeur-generaal Yvan Dejaegher een stap opzij voor zijn adjunct-directeur Katrien D’Hooghe. Dejaegher blijft binnen BFA nog aan de slag als adviseur tot hij eind dit jaar met pensioen gaat.

De wortels van BFA gaan terug tot de oorlogsjaren. In 1944 werd de Belgische Mengvoederfederatie (BEMEFA) opgericht als vzw om de belangen van de vele Belgische mengvoederfabrikanten die ons land toen telde, te verdedigen. Al snel na de oprichting was België bij de koplopers in de wereld van mengvoeder en veeteelt, mede dankzij het belang van de Gentse haven voor de toelevering van grondstoffen. Tussen 1960 en 1980 werd de veeteelt in Vlaanderen intensiever en door de jaren heen hebben technologie en genetica de mogelijkheden voor de veehouders en de jonge mengvoederindustrie nog doen toenemen.

Naast het verdedigen van de belangen van de leden is de maatschappelijke aanvaarding van de veevoedersector de afgelopen decennia steeds één van de speerpunten geweest van BFA. Zeker wanneer de mengvoedersector na de uitbraak van de dioxinecrisis in 1999, toen er vervuilde vetten waren terechtgekomen in veevoeder, in het oog van de storm terechtkwam. BFA, toen nog BEMEFA genaamd, besloot al snel om zelf het heft in handen te nemen en samen met de overheid protocollen uit te werken en een systeem van autocontrole op te zetten zodat zowel de kwaliteit als de veiligheid van het veevoeder gegarandeerd wordt.

Yvan Dejaegher heeft als directeur van BFA daarin steeds het voortouw genomen. Door zijn visie en gedrevenheid slaagde BFA erin om zowel voor de overheid als voor andere schakels in de keten als betrouwbare partner op te treden. Ook op Europees en internationaal vlak had Dejaegher vaak een sleutelrol als het gaat voedselveiligheid en duurzaamheid van de voedselketen. Volgens voorzitter Decadt draagt hij alle kenmerken van goed leiderschap in zich. “Yvan heeft een luisterend oor, een toekomstgerichte visie en de beslissingen die werden genomen, waren steeds overlegd. Dat heeft ervoor gezorgd dat BFA als een betrouwbare en gerespecteerde partner wordt gezien, zowel nationaal als internationaal.”

Nu het pensioen van Yvan Dejaegher nakend is, geeft hij op 1 mei de fakkel door aan Katrien D’Hooghe die sinds januari 2018 was aangesteld als zijn adjunct-directeur. De voetsporen waarin D’Hooghe moet treden zijn groot, maar door haar ervaring als directeur bij OVOCOM en door de ruime voorbereiding die het BFA-bestuur haar gunde, voelt ze zich klaar voor de taak. “De uitdagingen waar onze sector voor staat zijn groot, denk maar aan antibioticagebruik in de dierlijke productie, duurzame diervoederstromen of klimaatdoelstellingen trachten realiseren via veevoeding”, beseft ze.

Als kersvers directeur wil ze dan ook verder bouwen op de sterke punten die BFA vandaag al kenmerken. “De collectieve aanpak is altijd een sterkte van onze federatie geweest: collectief en proactief standpunten bepalen en vanuit gedegen dossierkennis het gesprek aangaan met ketenpartners en de overheid. Daar willen we verder op inzetten”, aldus D’Hooghe. Het mooiste voorbeeld op dat vlak is volgens haar de antibioticareductie. “We hebben gezamenlijk een doel vooropgesteld en ons daar als één man achter geschaard. Onze leden hebben met verve bewezen dat deze aanpak werkt.”

Overleg is een ander punt waar de federatie naar de mening van Katrien D’Hooghe heel sterk in is. “Niet alleen onderling overleg, maar ook overleg met alle schakels van de keten, met ngo’s en met de overheid en dat zowel nationaal als internationaal. We willen verder in dialoog gaan om aan alle uitdagingen die op ons afkomen, mee een antwoord te bieden.” Beter communiceren ziet de nieuwe directeur dan weer als een werkpunt. “We doen in onze sector zo veel mooie dingen. We hebben al zoveel verwezenlijkt. Maar we benadrukken dat veel te weinig”, aldus nog D’Hooghe.

Naast een nieuwe directeur krijgt BFA ook een nieuwe voorzitter. De komende jaren zal Dirk Van Thielen van Arvesta de organisatie mee ondersteunen. “Ik heb het geluk om terecht te komen in een zeer stabiele organisatie die over zeer competente medewerkers en zeer veel kennis en expertise beschikt. Bovendien is het draagvlak van BFA bij de eigen leden erg groot: bijna alle Belgische veevoederfabrikanten zijn lid van onze federatie.” Van Thielen benadrukt dat hij verder wil inzetten op overleg en samenwerking om de uitdagingen die op de veevoedersector afkomen het hoofd te bieden. Hij beseft dat die uitdagingen niet gering zijn: methaanreductie in het kader van het klimaat, een verdere daling van het antibioticagebruik, de Afrikaanse varkenspest, enz.

Daarnaast wil hij werk maken van een verdere professionalisering. “Die moet er komen bij onze federatie, bij de leden, maar ook bij de klanten van de leden. En dat zowel op beleidsmatig vlak, op vlak van veiligheid, bioveiligheid, op vlak van digitalisering, van infrastructuur en van innovatie. Die professionalisering kan leiden tot een sterke federatie, sterke leden en sterke klanten”, aldus Van Thielen. Daarnaast wil hij het ketenoverleg ook naar een hoger niveau tillen. “De prijsvorming in de keten moet eerlijker zodat de algemene rentabiliteit van de klanten van onze leden ook kan verbeteren. Daarvoor wil ik mij engageren”, zo sprak de nieuwe voorzitter zijn leden toe.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via