nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.02.2019 Bietentelers menen dat Tiense suikerfabriek open blijft

Terwijl de Duitse akkerbouwers op straat komen om hun ongerustheid over de toekomst van de suikersector te uiten, blijft het in eigen land vrij rustig. Uiteraard rolt het door Südzucker aangekondigde herstructureringsplan ook bij ons over de tongen. Tiense Suiker maakt immers deel uit van de Europese marktleider in suiker. Het zijn vooral de vakbonden en werknemers in Tienen die gealarmeerd zijn door het vooruitzicht dat Südzucker 100 miljoen euro per jaar wil besparen door minder suiker te produceren. De kans dat er zich in Tienen een doemscenario afspeelt, oogt klein. De teelt en verwerking van suikerbieten in België genieten volgens telersverbond CBB een uitstekende reputatie in termen van efficiëntie.

Gezien het plan van Südzucker om 700.000 ton suiker minder te produceren op jaarbasis zijn fabriekssluitingen geen taboe. Een week na de aankondiging van de ingrijpende herstructurering bij de Duitse suikergigant is daarover nog altijd geen duidelijkheid. In Duitsland en Frankrijk voelt men de bui al hangen, maar vooralsnog is geen enkele ondernemingsraad op de hoogte gebracht van een ingrijpende beslissing door de directie. Officiële communicatie blijft uit net omdat werknemers en hun vakbonden mogelijk slecht nieuws als eersten horen te weten in plaats van het in de pers te moeten lezen. Anders wordt sociaal overleg bij voorbaat al moeilijk.

In de Zuid-Duitse stad Heilbronn gingen bietentelers de straat op want zij vrezen voor de sluiting of inkrimping van de plaatselijke fabriek. Het bietenareaal moet in zo’n scenario mee krimpen. Hoeven de akkerbouwers die suikerbieten leveren aan de Tiense suikerfabriek te vrezen dat zoiets hier gebeurt? Alleen Südzucker kan daar uitsluitsel over geven. Bij het bietentelersverbond CBB achten ze de kans alvast klein. “Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Tiense Suiker en haar leveranciers van bieten buiten schot blijven. De teelt en verwerking van bieten in België worden tot de meest performante van Europa gerekend”, weet Peter Haegeman, secretaris-generaal van de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB).

De aanloopproblemen die er in de rasperij in Wanze waren, veranderen daar volgens Haegeman niets aan. “Voor de verwerkingscapaciteit en de planning was dat een tegenvaller, ook voor de bietentelers want zij hebben hun oogst niet op het optimale moment kunnen afleveren. De bieten hebben daardoor ingeboet op kwaliteit en dus ook op financiële opbrengst. Dat was een acuut probleem dat ondertussen verholpen is. De silo is opnieuw veilig bevonden door het Voedselagentschap. Als de groep Südzucker een fabriekssluiting moet overwegen, dan zal hun aandacht eerder getrokken worden door een fabriek met structurele problemen. Die zijn er in de buurlanden, niet bij ons.”

Eerder dan met twijfels over de toekomst van de drie sites van Tiense Suiker in eigen land (Tienen/Wanze/Longchamps) kampen bietentelers volgens Haegeman met frustraties omtrent het verdwijnen van het productiequotum en de bijbehorende garantieprijs. “De sector worstelt nog altijd met overproductie die de suikerfabrieken zelf aangejaagd hebben want ze wilden meer bieten ontvangen. Dat laat hen toe de campagneduur te verlengen en het eigen productieapparaat optimaal te benutten. Zo is de suikerindustrie terechtgekomen in een zeer volatiele aanbodmarkt waarin veel waarde wegvloeit naar de spelers stroomopwaarts in de keten, die kunnen profiteren van een lage suikerprijs.”

Misschien is de herstructurering bij Südzucker een signaal voor andere suikerfabrikanten om ook tot de conclusie te komen dat er te veel suiker geproduceerd wordt in Europa. “Over enige tijd kan de markt dan een nieuw evenwicht bereiken”, denkt de CBB-topman, “bij een lagere productie en een hogere suikerprijs.” Hoewel hij zich niet meteen zorgen maakt over de toekomst van de bietenteelt en suikerproductie in eigen land hoopt Peter Haegeman toch op geruststellend nieuws vanuit Duitsland. “De huidige situatie zorgt voor onzekerheid omtrent de Tiense suikerfabriek, ook bij akkerbouwers die twijfelen aan het uit te zaaien bietenareaal.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Tiense Suikerraffinaderij

Volg VILT ook via