nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2019 Bietentelers voeren actie tegen oneerlijke concurrentie

CBB, de Confederatie van de Belgische Bietentelers, voert op 16 september actie tegen de oneerlijke concurrentie in de sector door onder andere het wegvallen van de suikerquota en minimumprijzen. De confederatie trekt aan de alarmbel en vraagt aan de Europese beleidsmakers om het beleid bij te sturen. De datum is niet toevallig gekozen, precies tien jaar geleden hielden een aantal melkveehouders een symbolische actie om te protesteren tegen de slechte marksituatie. Hiermee toont CBB zich solidair met de collega’s uit de melkveehouderij.
Net zoals de zuivelsector tien jaar geleden, maken de bietentelers vandaag een gelijkaardige crisis mee, die ook in belangrijke mate werd uitgelokt door het wegvallen van de suikerquota en de gegarandeerde minimumsuikerprijzen in het najaar van 2017. Door dit liberaliseringsbeleid krijgen Europese en Belgische landbouwers te maken met oneerlijke concurrentie van andere regio’s in de wereld die veel minder streng zijn op het gebied van productie- en controlenormen. CBB roept in een persbericht op om de waarborgen te herstellen die de landbouwers in staat stellen om een fatsoenlijk inkomen te verdienen met hun productie, bijvoorbeeld door dezelfde normen op te leggen aan ingevoerde producten en controles uit te voeren wanneer deze onze grenzen binnenkomen.
 
Volgens CBB wordt de rendabiliteit van de suikerbietteelt ondermijnd en staat het inkomen van 7.000 Belgische bietplanters op de helling. Deze situatie is bijzonder nefast voor de familiale landbouw, en meer bepaald voor de perspectieven van de jonge akkerbouwers. De confederatie dringt er bij de Europese beleidsmakers op aan om de vrijmaking te evalueren en de nodige corrigerende of ondersteunende maatregelen te nemen. Bovendien moeten ook nieuwe beleidsdaden, zoals het afsluiten van een handelsakkoord met de Mercosur-landen, geëvalueerd worden in het licht van de huidige crisis in de suikerbiet- en suikerfilière. De bietentelersbond vraagt aan de huidige en toekomstige landbouwministers en aan de nieuwe Europese Commissie dat hiervan dringend werk gemaakt wordt.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via