nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.04.2019 Bij harde Brexit laat EU staatssteun aan vissers toe

De Europese Commissie staat klaar om de vissers te helpen indien ze na 12 april plotsklaps niet meer in Britse wateren zouden mogen vissen. Dat heeft bevoegd eurocommissaris Karmenu Vella vrijdag verzekerd. Al zal die hulp in de praktijk vooral van de lidstaten moeten komen want Europa beperkt zich tot het toelaten van staatssteun. Overheden zullen hun vissers tijdelijk financiële steun mogen verlenen. Door een harde brexit zou onder meer de Vlaamse visserij hard getroffen worden. Meer dan de helft van de visvangst komt uit Britse wateren.

De kans bestaat dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder akkoord over de boedelscheiding en zonder overgangsperiode uit de Europese Unie dondert. In dat scenario kan de conservatieve regering in Londen de Europese vissers meteen uit de Britse wateren weren. Dat zou "aanzienlijke negatieve economische gevolgen hebben voor een deel van de Europese vloot, dat aangewezen is op de toegang tot de Britse wateren", erkende Vella.

Om de impact te verminderen, heeft de Commissie het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij aangepast. Zo kunnen lidstaten financiële steun schenken aan vissers die hun activiteiten tijdelijk moeten stopzetten. De overheden zullen om die redenen ook staatssteun mogen verlenen. Intussen pleegt de Commissie ook overleg met de lidstaten over een gecoördineerd management van de vissersboten die niet meer in Britse wateren zouden mogen opereren. Dat moet onderlinge disputen en overbevissing in Europese wateren vermijden.

De Commissie hoopt niettemin dat er ook in het scenario van een harde brexit afspraken kunnen gemaakt worden met de Britten. Ze deed alvast de nodige wettelijke voorbereidingen voor een verlenging van de wederzijdse toegang van Europese en Britse vissersboten tot elkaars wateren, alvast voor de rest van 2019. Voorwaarde is uiteraard dat de Britten eenzelfde stap zetten.

In de huidige stand van zaken is het Britse vertrek uit de Europese Unie voorzien op 12 april. De Britse premier Theresa May heeft haar Europese ambtgenoten vrijdag echter verzocht om de brexit uit te stellen tot ten laatste 30 juni. Op 10 april buigen de Europese leider zich over dat verzoek op een top in Brussel.

Bron: Belga

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via