nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.03.2017 Bijna 44.000 boeren werden vergoed voor melkreductie

De vrijwillige productievermindering in de melkveehouderij, waar Europa een vergoeding tegenover plaatste, heeft in totaal bijna 44.000 boeren over de streep getrokken. Eind 2016 herpakte de zuivelmarkt zich maar op het moment dat zij intekenden was overproductie nog steeds een probleem. Door in het vierde kwartaal van vorig jaar producenten er toe te verleiden om circa 852.000 ton melk minder te produceren, heeft Europa het marktherstel bevordert. De Europese Commissie was bereid om 150 miljoen euro vrij te maken voor het belangrijkste wapen dat landbouwcommissaris Phil Hogan in de strijd tegen de crisis gebruikte.

Minder melk produceren en voor elke uitgespaarde kilo melk 14 eurocent ontvangen, voor dat aanbod hebben bijna 44.000 landbouwers getekend. Het voorstel van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan maakte deel uit van het pakket crisismaatregelen voor de dierlijke sectoren dat hij vorige zomer uitvaardigde. Daarvoor maakte Brussel 500 miljoen euro vrij, waarvan 150 miljoen euro specifiek voor het melkreductieprogramma. De regie van de maatregel werd toevertrouwd aan de lidstaten. Het stond hen vrij om de vergoeding voor verminderde productie te verhogen met het tweede deel van het crisisbudget waarover ze vrij konden beschikken ten behoeve van veehouders.

De lidstaten hebben de definitieve cijfers van de eerste oproep tot melkreductie overgemaakt aan de Europese Commissie, waarop die laatste de balans opmaakt. Van oktober tot en met december 2016 is er 851.700 melk minder op de markt gekomen dankzij de financiële inspanning van Europa. Om precies te zijn, hebben 43.968 melkveehouders hun productie geremd. Dit grote aantal, en het marktherstel dat erop volgde, doet de Commissie concluderen dat de maatregel zijn doel niet gemist heeft. “De EU steunt melkveehouders in goede en slechte tijden”, zegt Hogan. “Toen ik startte als landbouwcommissaris in 2014 zag ik de donderwolken samenklitten boven de zuivelsector. Sindsdien hebben we elke wettelijk toegelaten instrument ingezet om de crisis te bezweren. Een vrijwillige productievermindering is nooit eerder toegepast door de EU, maar had duidelijk succes.”

De zuivelmarkt herstelde zich traag maar zeker. Gemiddeld werd er in februari 31 procent meer melkgeld uitbetaald (33,7 euro per 100 kilo melk) in vergelijking met de zomerperiode. “Is het marktherstel compleet? Natuurlijk niet. Evolueren de dingen in de goede richting. Ik zou durven zeggen van wel”, reflecteert de EU-commissaris. De 150 miljoen euro die hij uittrok voor melkreductie was na de eerste oproep niet volledig benut zodat er een tweede oproep volgde voor de periode november 2016 tot en met januari 2017. De definitieve resultaten daarvan zijn in april bekend, en zullen een volledig overzicht geven van de uitzonderlijke marktmaatregel die Europa trof. Het nut van de maatregel werd door niemand in twijfel getrokken. Kritiek was er alleen op het feit dat hij rijkelijk laat kwam, namelijk op een ogenblik dat de markt reeds de eerste tekenen van herstel toonde.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via