nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.02.2020 Binnenkort landbouw mogelijk op arme grond?

Universiteit Hasselt voert met de Ecotron onderzoek om te weten te komen wat de invloed is van de klimaatverandering op gerst. Het onderzoek kadert in een project van de Europese Unie, die hiermee wil nagaan of teelten mogelijk zijn op arme landbouwgrond.
Sinds 2018 voert UHasselt baanbrekend onderzoek uit naar de gevolgen van de klimaatverandering. De Ecotron bevindt zich in het Nationaal Park in Maasmechelen en bestaat uit 14 koepels met een immense bloembak. Daaronder gaat een hoogtechnologisch centrum schuil. De koepels zijn zo ontwikkeld dat onder andere de temperatuur, neerslag en luchtvochtigheid minutieus gecontroleerd kunnen worden. Ze bootsen huidige, maar ook toekomstige weersomstandigheden na.
 
Het werk van UHasselt kadert in een Europees onderzoek, dat wil nagaan hoe arme gronden toch vruchtbaar kunnen worden voor de landbouw. “De ruimte die beschikbaar is om aan landbouw te doen, staat onder druk”, vertelt projectleider François Rineau aan het Belang van Limburg. “Met dit onderzoek willen we nagaan hoe we arme gronden toch bruikbaar kunnen maken voor het telen van voedsel, voedergewas of biomassa.”
 
Europa heeft 1,5 miljoen euro veil voor het onderzoek, waarvan UHasselt 165.000 euro krijgt. “Aan het project werken ook universiteiten en onderzoekscentra mee uit Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Estland en Polen”, duidt Rineau. “Zij zullen allemaal veldexperimenten doen. Met onze Ecotron zijn wij uniek, omdat we als enige het effect van het klimaat op lange termijn kunnen simuleren en onderzoeken.” Het onderzoek van UHasselt moet zorgen voor een ijkpunt, net omdat het gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden.
 
De wetenschappers voeren onderzoek uit naar gerst, een graansoort die het goed doet op arme grond. “In drie klimaatkoepels zullen we de gerst zonder toevoeging van meststof telen”, vertelt Rineau. “In drie andere koepels zullen we silicium toedienen aan het blad van het gewas. Op die manier willen we in kaart brengen of gerst het beter doet met of zonder silicium en in welke klimaatomstandigheden dat wel of niet het geval is.”
 
Planten die voldoende silicium kunnen opnemen, zijn beter bestand tegen droogtestress. Silicium geeft ook een boost aan het afweersysteem van planten waardoor ziektes minder kans maken om zich uit te breiden.
 
De hitte en droogte van de afgelopen zomers zijn niet mals geweest voor de gezonde heide die in de 14 koepels van Ecotron groeide. Die is in bijna de helft van de koepels afgestorven. Volgende week wordt daarom in 6 koepels de heide en de bovenste laag aarde vervangen door nieuwe zandgrond. In maart zal er gerst gezaaid worden en kan het onderzoek van start gaan. Ten vroegste in 2023 worden de resultaten verwacht.

Bron: Het Belang van Limburg

Beeld: UHasselt

Volg VILT ook via