nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.11.2019 Binnenkort meer rundsvlees uit VS op ons bord

Het Europees Parlement keurde vandaag een aanbeveling goed voor een herverdeling van de tariefvrije invoerquota van het rundsvlees uit de VS. Via een geleidelijk verhoging gespreid over 7 jaar zal Amerika 10.000 ton extra mogen invoeren in de EU. Zowel Kris Peeters als Hilde Vautmans onthielden zich bij de stemming. “Het valt mij op dat de rundveesector telkens de pasmunt is bij verschillende handelsovereenkomsten,” zegt Peeters. “Dit gaat niet alleen in tegen onze eigen rundveehouders, maar is ook niet ecologisch. De ecologische voetafdruk van ons eigen wit-blauw-vlees ligt nu eenmaal aanzienlijk lager dan het geïmporteerde rundsvlees.”
Voor alle duidelijkheid, de totale hoeveelheid tariefvrij rundsvlees van 45.000 ton op de Europese markt wordt hiermee niet verhoogd, wel het aandeel van de VS hierin. Dat zal de komende zeven jaar stijgen tot 35 000 ton. De overige 10.000 ton gaat naar hoofdzakelijk naar Zuid-Amerikaanse landen.
 
“Europa stelt dat dit quotum alleen maar geldt voor kwaliteitsvol en hormonenvrij rundvlees, maar daar heb ik mijn twijfels bij”, zegt Hilde Vautmans. “Vaak voldoet rundvlees uit de VS niet aan de hoge Europese vleesproductienormen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en hoge druk op onze Europese en Belgische vleesveehouders. Zeker gezien het feit dat de rundvleessector al enkele jaren in crisis is, kan zoiets er echt niet meer bij.”
 
Ook Kris Peeters vindt dat de EU waakzaam moet blijven. “Momenteel lopen er nog handelsbesprekingen met Nieuw-Zeeland en Australië. Vooral die laatste wordt benadeeld door deze beslissing. We moeten erover waken dat de Australiërs in de toekomst geen compensaties vragen.”
 
Sinds 1989 zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie verwikkeld in een slepend handelsgeschil over het besluit van de Unie om met hormonen behandeld vlees te verbieden.
 
Het geschil werd reeds voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie die besliste dat de EU zijn verbod kan houden, maar de VS  ook toestaat compensatiemaatregelen te nemen. Daarop beslisten de VS en de EU te onderhandelen met dit akkoord als resultaat. Met deze beslissing wordt dit oude handelsgeschil opgelost. De EU behoudt zo zijn recht om het importverbod van rundsvlees behandeld met groeihormonen.
 
“Deze overeenkomst zal de handelsspanningen tussen de EU en VS over hormonenvlees verminderen en dat is een goede zaak, maar we zitten nog steeds met een sterk protectionistische Trump-administratie”, aldus Vautmans. “De voorbije twee jaar werden door de VS invoertarieven ingesteld voor staal en aluminium, Spaanse olijven en er werd gedreigd hetzelfde voor auto’s te doen. Recent nog legden ze ook sancties op aan Europese landbouwproducten naar aanleiding van het Airbus debacle. Daarom is het belangrijk dat we alles in het werk blijven stellen om via onderhandelingen alle handelsgeschillen zo snel mogelijk weg te werken, zonder dat onze boeren daar opnieuw het slachtoffer van zijn.”

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via