nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.03.2019 Binnenkort mobiel slachten in Wallonië?

Het Waalse parlement heeft unaniem een ontwerpresolutie aangenomen om de oprichting van mobiele slachteenheden voor runderen in Wallonië mogelijk te maken. Door het verdwijnen van een aantal kleine slachthuizen vormt de lange afstand tot het slachthuis een probleem. Daarnaast is het voor grote slachthuizen onpraktisch om kleine dieraantallen te slachten. De problematiek kan deels opgelost worden door mobiele slachteenheden in te zetten. “Het moet slachting op de boerderij mogelijk maken en, meer in het algemeen, de verkoop via de korte keten stimuleren”, klinkt het. BioForum merkt op dat ook in Vlaanderen hard gewerkt wordt om zo'n mobiele slachteenheid op te starten.

Voor kleinschalige veehouders die het vlees van hun dieren afzetten in de korte keten is de zoektocht naar een slachthuis een moeilijke opdracht. Door het verdwijnen van kleine slachthuizen moeten bioboeren en andere veehouders met vleesverkoop in de korte keten steeds grotere afstanden overbruggen om kleine dieraantallen te laten slachten. In verschillende Europese landen wordt daarom ingezet op mobiele slachteenheden. In Zweden worden sinds 2015 elk jaar 5.500 dieren in een mobiele eenheid geslacht.

“Mobiel slachten op het veebedrijf is respectvoller voor het rund, dat in zijn gebruikelijke omgeving blijft en in betere omstandigheden wordt geslacht”, verklaarde Waals parlementslid Jenny Baltus-Morës (MR-PFF) tijdens de plenaire zitting van het Waalse parlement. Volgens haar staan zowel veehouders als consumenten achter dit initiatief. In België zou de bouw van een slachteenheid ongeveer 750.000 euro kosten.

Ook in Vlaanderen wordt hard gewerkt om een mobiele slachteenheid mogelijk te maken. Een operationele groep bestaande uit verschillende veehouders, verwerkers van vlees, Steunpunt Korte Keten, Odisee en BioForum Vlaanderen, onderzoekt de mogelijkheden op vlak van regelgeving, financiën en praktische aspecten. “Op dit ogenblik organiseert een groep pluimveehouders zich om samen te investeren in een mobiele unit en deze samen uit te baten”, laat BioForum weten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Jaklien Vandorpe

Volg VILT ook via