nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.07.2019 Binnenkort zandwinning in Oudsbergen?

De Vlaamse overheid overweegt om zand te winnen in de Limburgse gemeente Oudsbergen. Het gemeentebestuur betrekt ook de natuur- en landbouwsector in het overleg. Zij willen dit complex project een kans geven en zullen actief participeren. Want als er al een ontginning komt, moet die een meerwaarde betekenen voor natuur en landbouw. “Het mag geen janboel worden, want er wordt minstens 25 jaar zand gewonnen”, reageert Natuurpunt in Het Belang van Limburg. “De uitkomst van alle studies bepaalt ons standpunt in dit dossier.” De aanleg van een irrigatienetwerk is een mogelijke compensatie voor het grondverlies in de landbouwsector.

In 2014 besliste Vlaanderen dat zandwinning eventueel kan in Oudsbergen. De delfstoffensector heeft een gebied van 370 hectare, ten oosten van de N76 en ten noorden van het industrieterrein van Opglabbeek, afgebakend. “De gemeente startte in 2014 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op”, weet Jos Ramaekers van Natuurpunt. “Dat werd op onze vraag stopgezet en er is gekozen voor het complex project. Het is belangrijk dat iedereen van bij het begin betrokken wordt in dit dossier.”

Als er al een ontginning komt, moet die een meerwaarde betekenen voor natuur en landbouw. “Eens het project van start gaat, wordt minstens 25 jaar zand gewonnen”, aldus Jos Ramaekers. “Zandwinnen gebeurt best zoals bij de grindwinning: gefaseerd en een win-winsituatie voor iedereen. Dan gaat het over de bestemming achteraf, de bestaande natuur opwaarderen, familiale landbouw ondersteunen en kwaliteitsvollere recreatieve verbindingen.”

De historische en erfgoedwaarde van het gebied Donderslag dient ook meegenomen te worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos laat een ecohydrologische studie uitvoeren die de effecten in de waterhuishouding onderzoekt. “Het is van groot belang dat er garanties zijn dat een mogelijke ontginning geen nadelige effecten heeft op de vennen en het brongebied van de Abeek”, klinkt het bij Natuurpunt.

“Voor ons is het belangrijk om na te gaan hoe er een betere ruimtelijke structuur voor landbouw gerealiseerd kan worden na een eventuele ontginning”, reageert Peter Bruggen van Boerenbond. “En welke mogelijkheden en meerwaarde voor landbouw gerealiseerd kan worden en of er eventueel een irrigatienetwerk aangelegd wordt.”

Het gemeentebestuur van Oudsbergen wil ook de verkeersafwikkeling op de N76 onder de loep houden. “Hoe en waar kan een bijvoorbeeld een ecorecreaduct gerealiseerd worden?”, vraagt burgemeester Lode Ceyssen zich af. “Zo’n natuurverbinding met wildrasters tussen het militair schietveld en de Duinengordel moet zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid op het fietsroutenetwerk.” Het gemeentebestuur laat zich in dit dossier deskundig begeleiden door het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Bron: Het Belang van Limburg

Volg VILT ook via