nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.02.2018 "Bio even productief als gangbare landbouw"

De opbrengsten in een biologisch landbouwsysteem liggen steeds dichter bij de opbrengsten in de gangbare teelt. Dat blijkt uit langdurig onderzoek van Proefboerderij Vredepeel van Wageningen Plant Research. Bovendien leidt de biologische teelt volgens de onderzoekers op termijn tot een stabielere productie en een efficiënter nutriëntengebruik, met onder meer 50 procent minder nitraatuitspoeling en meer organische stof in de bodem. “Het is een kwestie van tijd vooraleer het gat tussen biologische en gangbare opbrengsten is gedicht”, aldus de onderzoekers. 

Een Nederlandse studie van Wageningen Plant Research op zandgrond toont aan dat biologische landbouw de opbrengstkloof met gangbare landbouw aan het dichten is. De onderzoekers teelden op één perceel volgens de principes van de biologische landbouw, op het andere perceel volgens gangbare landbouwmethodes. Hoewel de opbrengst van het biologische perceel in het begin lager lag, bleek de productiviteit na 13 jaar op beide percelen even hoog te liggen.

De wetenschappers stellen vast dat de bodem enige tijd nodig heeft om zich aan te passen, wat deze studie meteen ook onderscheidt van soortgelijke studies die minder tijd omvatten. Daarnaast werd er op het biologische perceel “een stabielere en efficiëntere productie vastgesteld”, met 50 procent minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof door koolstofbinding en dus CO2-vermindering en een stabieler bodemvoedselweb. Er zijn minder schommelingen in de opbrengst omdat de bodem zelf schokken kan opvangen. Door de toediening van traagwerkende meststoffen zijn er ook minder pieken en dalen in de nutriëntengehaltes in de bodem.

“Een van de meest gehoorde kritieken op biologische landbouw is dat het minder productief is dan de gangbare landbouw”, reageert BioForum. “Uit dit onderzoek blijkt het opbrengstverschil een kwestie van tijd te zijn. Ook het Rodale Institute kwam eerder met een langdurig onderzoek tot dezelfde conclusie. Dit nieuwe onderzoek nodigt opnieuw uit tot nuancering van de opbrengstdiscussie. Tegelijkertijd bewijst dit onderzoek ook hoe cruciaal een gezonde bodem is voor een stabiel landbouwsysteem.”

Meer info over de studie vind je hier

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Vlaams-Brabant

Volg VILT ook via