nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.06.2015 Bio wil geen onwerkbare decertificeringslimiet riskeren

BioForum, de belangenverdediger van de bioboeren, houdt niet langer vast aan een decertificeringslimiet voor bioproducten die buiten de wil van de producent om pesticidenresiduen bevatten. In de onderhandelingen tussen de lidstaten over nieuwe Europese biowetgeving zijn er slechts een paar landen, waaronder België, die blijven ijveren voor zo’n drempelwaarde. “Dat leidde tot een compromistekst waarbij landen als België en Italië de limiet mogen toepassen maar enkel voor de eigen biobedrijven. Van harmonisering is dan geen sprake meer en het is alleen maar nadelig voor onze producenten. Bovendien was de limiet die de Europese Commissie voorstelde veel strenger dan de limiet die we in Vlaanderen hanteren. Liever een geharmoniseerde wetgeving, die eerlijke concurrentie toelaat tussen de verschillende lidstaten dan een slechte wettekst”, verduidelijkt directeur Lieve Vercauteren waarom de decertificeringslimiet voor BioForum geen breekpunt is.

De lidstaten zijn het tot dusver niet eens geraakt over een voorstel van de Europese Commissie om de biowetgeving te harmoniseren. In een poging om de violen te stemmen, is er een compromistekst uit de bus gekomen. Met de inhoud van die tekst is IFOAM EU niet tevreden. De Europese sectorfederatie van de biolandbouw vreest dat de herziening zijn doel voorbij zal schieten. "Onder het Letse voorzitterschap hebben de Europese landbouwministers veel vooruitgang geboekt. Alleen probeert het compromis dat nu op tafel ligt twee totaal tegenovergestelden te combineren. Dat zal uiteindelijk leiden tot een nog minder geharmoniseerde EU-wetgeving dan vandaag. Het resultaat? Meer bureaucratie, een hernationalisering van standaarden en minder vertrouwen in het biologisch systeem", waarschuwt IFOAM EU-voorzitter Christopher Stopes.

Zo is het compromis over drempelwaarden voor decertificatie erger dan het huidige systeem. "België is één van de weinige landen waar zo'n decertificeringslimiet vandaag bestaat, maar het is voor ons geen breekpunt. Wij hebben liefst van al een geharmoniseerde wetgeving, die een eerlijke concurrentie toelaat tussen de verschillende lidstaten", aldus Lieve Vercauteren, directeur van BioForum Vlaanderen. Niet eerder wou de organisatie de decertificeringslimiet opgeven omdat het gezien werd als een belangrijke steunpilaar voor het vertrouwen van de consument in bio. Vercauteren: “Wij staan in Europa, ook binnen de sector, redelijk alleen met onze steun voor een decertificeringslimiet. BioForum was voorstander omdat het hier al bestond en redelijk goed werkte en we voor Europese harmonisering op dit vlak zijn. De limiet die de Europese Commissie voorstelde, was echter veel strenger dan de limiet die we in Vlaanderen hanteren. Dat was ook voor ons niet aanvaardbaar. Liever niets dan slechte Europese biowetgeving.”

Verder voorziet de huidige compromistekst dat lidstaten zelf kunnen kiezen of ze vasthouden aan de jaarlijkse controle of niet. Dat creëert gelijkaardige problemen als met de decertificeringslimiet. “Door die optie te geven, creëer je een ongelijk speelveld tussen boeren internationaal. De jaarlijkse controles zijn essentieel voor het vertrouwen van de consument. Het risico met het huidige voorstel is dat er verwarring ontstaat bij consumenten, terwijl het EU-logo nu net garanties wil bieden”, klinkt het bij IFOAM EU. Tot slot blijven ook de voorgestelde veranderingen voor import een grote bezorgdheid. "Enerzijds zijn er handelsakkoorden met ontwikkelde derde landen zoals de VS waar gelijkwaardigheid van de wetgeving verondersteld wordt, maar voor landen met een minder ontwikkelde biomarkt waar er geen handelsakkoorden gelden, eisen we dat onze biowetgeving volledig wordt nageleefd.”

Bron: BioForum / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via