nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 "Bioboer kwetsbaar voor historische verontreiniging"

Het belang van de bodem en van vrije uitloop voor een biologisch kippenbedrijf maakt de biosector extra kwetsbaar voor historische verontreiniging. Dat zegt sectororganisatie BioForum in een reactie op het bericht van het Voedselagentschap over de met PCB besmette bio-eieren. “Vlaanderen zit met een historische bodemverontreiniging, en die treft ook boeren begaan met bodem en milieu”, zo klinkt het bij BioForum. 

Eerder deze week meldde het FAVV dat het bij een routine monstername op een nieuw gestart bio-leghennenbedrijf een overschrijding van de norm voor PCB’s heeft vastgesteld. Het FAVV liet daarbij al weten dat “de meest waarschijnlijke piste” om de besmetting te verklaren een contaminatie vanuit de grond is. Ook sectororganisatie BioForum gaat ervan uit dat de besmetting te maken heeft met een vervuilde bodem.

“Voor eieren in de handel terechtkomen, test het FAVV ze op de hoeveelheid aanwezige dioxines”, aldus BioForum. “Dat is nodig, want door jarenlange industriële vervuiling bevatten sommige Vlaamse bodems dioxines en PCB’s. Sinds 1985 is er een verbod op de productie van PCB's, maar in heel wat oude producten zitten ze nog wel. PCB’s kunnen bijvoorbeeld via afwatering van oude golfplaten, oude dakgoten, verf of oude stookplaatsen in de grond terechtkomen.”

“Deze stoffen worden slecht afgebroken en zijn schadelijk voor de gezondheid als je ze in grote mate binnenkrijgt”, zo weet BioForum. “Daarom legt Europa wettelijke normen op voor de hoeveelheid dioxines die in voedingsproducten mogen voorkomen. We plaatsen als biosector gezondheid voorop en staan volledig achter deze controles van het Federaal Voedselagentschap. De controles laten toe in te grijpen voordat er daadwerkelijk schade kan aangericht worden.”

Het probleem is dat kippen bij het scharrelen op een verontreinigde bodem vervuilde bodemdeeltjes binnen kunnen krijgen. “Er zijn niet veel deeltjes nodig voor een kip om de normen al te overschrijden”, aldus BioForum. “Ook wanneer een kip wormen eet uit een vervuilde bodem, kunnen haar eieren besmet worden. Dat zorgt jammer genoeg voor een omgekeerde wereld. Bedrijven die inzetten op dierenwelzijn en dierengezondheid dankzij een vrije uitloop, lopen immers meer risico op het overschrijden van de dioxine- en PCB-normen. Niet alleen biologische pluimveehouders zijn daarvan het slachtoffer, dat geldt ook voor particulieren met eigen kippen.”

Extra preventief bodemonderzoek dan maar? “Dat heeft weinig zin”, vindt BioForum. “Ook bij lage gehaltes kunnen de eieren besmet worden. Regelmatige staalnames zijn met 500 euro per staal ook een te grote kost. Het is dus beter om de eieren te onderzoeken. De kippenboer zelf kan een aantal kleinere voorzorgsmaatregelen nemen, zoals voldoende voeder en voederen via een bak. Een bioboer zal er alles aan doen om zijn bodem zo gezond mogelijk te houden en houdt daarbij altijd rekening met mens, milieu en dier. Het belang van de bodem en van vrije uitloop voor een biologisch bedrijf maakt de biosector extra kwetsbaar voor historische verontreiniging.”

Bron: BioForum

Volg VILT ook via