nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.10.2016 Bioboeren delen kennis via nieuw online platform

Bioboeren is kennisintensief, en dus is kennisuitwisseling meer dan welkom. Daarom werd OK-Net Arable gelanceerd, een online platform dat de kennisuitwisseling tussen biologische boeren in Europa helpt verbeteren. BioForum Vlaanderen zette mee z’n schouders onder het project. Het platform is beschikbaar in liefst 10 talen, waaronder ook het Nederlands. De oplossingen zijn onderverdeeld in verschillende categoriën: bodemkwaliteit en vruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, pest- en ziektebestrijding, onkruidbestrijding en gewasspecifieke oplossingen.

Om bioboeren over heel Europa de kans te geven kennis en vaardigheden uit te wisselen, werd OK-Net Arable in het leven geroepen. “Boeren en boerenorganisaties vinden op OK-Net Arable heel wat biologische oplossingen”, aldus BioForum, dat partner is in het project. “Daarnaast kunnen ze meegeven hoe die oplossingen in de praktijk werken, in hun bodemtype en klimaat. Die interactie moet bepaalde oplossingen helpen verbeteren en zo uiteindelijk de productiviteit en kwaliteit van de biologische akkerbouw in heel Europa naar een hoger niveau tillen.”

Het platform maakt deel uit van het OK-Net Arable project, dat gecoördineerd wordt door IFOAM EU en waarbij 17 partners van 12 Europese landen betrokken zijn. Het project wordt gefinancierd door Horizon 2020, Europa’s belangrijkste financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie. “Doorheen heel het ontwikkelingsproces hebben boeren een belangrijke rol gespeeld”, zo klinkt het. “In totaal hielpen 14 boereninnovatiegroepen tijdens het cocreatieproces van het project." 

Bekijk het platform hier

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via