nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2019 Biocheck stelt bioveiligheid op rundveebedrijven scherp

Professor Jeroen Dewulf (UGent) vestigt via Twitter de aandacht op de lancering van de ‘Biocheck Rundvee’. Het gaat om een gratis online tool die rundveehouders (melkvee, vleesvee en vleeskalveren) kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van de bioveiligheid op hun bedrijf. Een soortgelijke enquête bestond al voor varkens- en pluimveehouders, en werd door duizenden producenten uit deze sectoren ingevuld. Met vragen die polsen naar het aankoopbeleid voor koeien, de reiniging van transportmiddelen en bijvoorbeeld ook de drinkwaterkwaliteit leren rundveehouders waar ze staan en wat ze nog meer kunnen doen om hun bedrijf beter bestand te maken tegen dierziekten.

In ons land is door kenniscentrum AMCRA, met steun van alle betrokkenen (veehouders, dierenartsen, overheid, enz.), een plan uitgerold om het antibioticagebruik in de veehouderij te halveren tegen 2020. Als voorzitter van AMCRA sensibiliseert Jeroen Dewulf omtrent de problematiek van antibioticaresistentie en waakt hij over de uitvoering van dat ambitieuze plan. Dewulf werkt als professor aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. In samenwerking met experten veterinaire epidemiologie aan de universiteit van Luik ontwikkelde het team van professor Dewulf een evaluatietool voor de bioveiligheid op veebedrijven. De FOD Volksgezondheid financierde dit want diergeneeskunde en humane geneeskunde streven uit welbegrepen eigenbelang samen naar een lager antibioticagebruik.

Bioveiligheid is het geheel van maatregelen op een veebedrijf om het risico te verkleinen op insleep van dierziekten (externe bioveiligheid) en verspreiding van ziektekiemen in de stallen (interne bioveiligheid). Voorkomen is beter dan genezen, zeker in het licht van de inspanningen die moeten gebeuren om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen. Het loont de moeite voor veehouders om de Biocheck te hanteren als instrument om de bioveiligheid op het eigen bedrijf aan te scherpen. De tool bestond al voor varkens- en pluimveebedrijven en voortaan ook in een versie voor rundveehouders.

De faculteit Diergeneeskunde van UGent benadrukt dat de online enquête een gratis manier is om het niveau van bioveiligheid te meten. Net als de overige Biochecks is de vragenlijst voor rundveehouders onderverdeeld in de categorieën externe en interne bioveiligheid. Deze zijn elk onderverdeeld in verschillende subcategorieën afhankelijk van het type rundvee: melkvee, vleesvee of vleeskalveren. Na het invullen ervan kan een veehouder zijn resultaat bekijken. Hij ziet ook de landelijke gemiddelden (de tool is in drie talen beschikbaar voor producenten in binnen- en buitenland, nvdr.). Dat laat een vergelijking toe tussen de eigen score en die van andere, soortgelijke bedrijven die de Biocheck invulden. Uitgebreid advies om de bioveiligheid te verbeteren, wordt aangeboden via de Biocheck-website.

Meer info: Biocheck

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via