nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2017 BioForum en Velt hebben genoeg van glyfosaat-getreuzel

Eind vorige week werd binnen het bevoegde EU-comité duidelijk dat de onenigheid tussen de lidstaten nog altijd te groot is om knopen door te hakken in het glyfosaat-dossier. “Een gemiste kans”, vindt Barbara Creemers van Velt, “want het draagvlak is er om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen. Daarom roepen we iedereen op om de kracht van de consument te tonen en in de winkel zoveel mogelijk te kiezen vóór biologische voeding en tegen glyfosaat.” Creemers coördineert voor de tuiniersvereniging de campagne ‘2020 pesticidevrij’.

Het getalm rond de verlenging van de vergunning van glyfosaat houdt intussen al meer dan een jaar aan. Vorig jaar besliste de Europese Commissie om tijd te winnen tot eind 2017 en bijkomend advies af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen. ECHA, specialist in chemische stoffen, kwam tot dezelfde conclusie als voedselveiligheidsautoriteit EFSA, namelijk dat de onkruidbestrijder veilig is. Dat resulteerde in een voorstel vanwege de Commissie om de markttoelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Eind dit jaar verstrijkt de vergunning en moeten de lidstaten zich voor of tegen het voorstel uitspreken.

Voor BioForum en Velt mag de schier eindeloze zoektocht naar een consensus tussen de lidstaten nu wel ophouden. “De verontwaardiging over het gebruik van glyfosaat in de landbouw groeit sinds het gebruik ervan door particulieren in Vlaanderen verboden is. Het mag niet meer op onze oprit, maar wel op ons bord”, stelt Barbara Creemers. “Daar kun je als consument iets aan doen door te kiezen voor bio. Telkens je een bioproduct koopt, geef je een bioboer immers het signaal dat jij kiest voor gezonde voeding zonder glyfosaat.”

Over het wetenschappelijk onderzoek naar glyfosaat is de laatste maanden heel wat gezegd en geschreven. Volgens de critici is de beoordeling van glyfosaat als zijnde veilig niet zo sluitend als EFSA laat uitschijnen. Een rechter in Californië toonde aan dat Monsanto wetenschappers manipuleerde om resultaten van studies te verzwijgen of te herschrijven in het voordeel van Monsanto.

Ook in Europa rezen er bijkomende twijfels. Corporate Europe Observatory bracht aan het licht dat de fabrikanten van glyfosaat kort voor het verschijnen van de veiligheidsbeoordeling door glyfosaat eindredactie deden op de EFSA-conclusies. In juli publiceerde professor Christopher Portier (Universiteit Maastricht) een wetenschappelijk artikel dat haarfijn toelicht dat acht studies met een significant verband tussen glyfosaat en tumorontwikkeling bij muizen en ratten niet in de EFSA-beoordeling opgenomen zijn. Porter is een vooraanstaand lid van het IARC dat glyfosaat als “waarschijnlijk kankerverwekkend” bestempelde.

Barbara Creemers van Velt denkt er het hare van: “De Monsanto-papers hebben mijn kijk op wetenschappelijk onderzoek veranderd. Natuurlijk wist ik dat er heel wat onderzoeken gefinancierd worden door de voedingsindustrie. Maar dat er niet meer verontwaardiging was rond dit schandaal, doet mij teruggrijpen naar mijn buikgevoel. Ik wil niet een beetje vergif in mijn eten. Daarom kies ik nog bewuster voor biovoeding, als het kan rechtstreeks van bij de bioboer. Zo krijg ik immers nog meer inzicht in de inspanningen die hij levert om lekker eten voor ons te produceren en betaal ik met de glimlach een paar euro meer. En daarom teel ik ook nog meer groenten gewoon zelf in mijn moestuin, pesticidevrij uiteraard.”

Petra Tas voegt daar namens BioForum Vlaanderen aan toe dat chemisch-synthetische pesticiden zoals glyfosaat wettelijk verboden zijn in de biolandbouw. “Biologische boeren gaan anders te werk. Zij zetten preventief in op onkruidbestrijding door te investeren in een gezonde bodem en door een brede teeltrotatie toe te passen. Ze kunnen ook mechanisch te werk gaan of onkruid wegbranden. Onafhankelijke controleorganisaties controleren elke bioboer op het naleven van de normen. Daarbij worden ook bodem- en productstalen genomen. Boeren die tijdens de jaarlijkse controle voldoen aan alle normen voor de biologische teelt, ontvangen een certificaat waardoor ze hun product als biologisch mogen verkopen. Als consument kan je er dus op vertrouwen dat biologische voeding geproduceerd wordt zonder het gebruik van glyfosaat.”

Consumenten die vragen hebben, verwijzen Velt en BioForum door naar ‘2020pesticidevrij’ en ‘Bio mijn natuur’.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via